Ferie

I 2020 blev den nye ferielov indført. Måske har du ikke helt vænnet dig til nye regler. Bare rolig, vi kommer ikke til at kede dig med en detaljeret gennemgang. I stedet kan vi fortælle, at den første og største bid af ferietillægget kommer med næste måneds lønudbetaling.

Ferietillægget bliver udbetalt af to rater; den største bid med lønnen for maj (opsparet i de 9 måneder fra 1. september til 31. maj) og en mindre bid med lønnen for august (opsparet i tre måneder fra 1. juni til 31. august). Ferietillægget udbetales altså bagudrettet nu, og ofte efter at din ferie er afholdt.

Hvad er ferietillæg?

Ferietillægget er en kompensation til medarbejdere, som har ferie med sædvanlig løn.

Når man holder ferie med løn, svarer det ikke helt til at modtage feriegodtgørelse på 12,5%, som de der ikke holder ferie med løn har.

Derfor skal man have udbetalt et ferietillæg. Tillægget er på mindst 1 % af din ferieberettigede løn. Der kan også være tilfælde, hvor der er lavet en anden aftale, om et højere ferietillæg f.eks. i den overenskomst din ansættelse er omfattet af. 

 

Tjek din lønseddel

Dit ferietillæg skal gerne udbetales automatisk sammen med din løn. Vær dog alligevel opmærksom.

- Ligesom med alle dine øvrige lønelementer er det vigtigt, at du husker at tjekke din lønseddel for, om der er udbetalt et ferietillæg, og om det stemmer. For vi ser desværre, at der sker fejl, siger Klara Hoffritz, der er advokat i HK Privat.

- Hvis det ikke stemmer, skal du tage fat i din arbejdsgiver - og giver det problemer, så tag fat i din tillidsrepræsentant eller lokale HK-afdeling.

Din arbejdsgiver kan dog vælge at udbetale tillægget løbende, efterhånden som du holder ferie - men det sker få steder.

Det er ferieloven, som fastslår, at medarbejdere, som får løn under ferie (modsat feriegodtgørelse til dem, som ikke modtager løn under ferie) har ret til et ferietillæg svarende til 1% af lønnen. Man kan aftale at ferietillægget skal være større end 1%. I nogle få af HK Privats overenskomster er ferietillægget aftalt højere end 1%.

Gå på MitHK og find din overenskomst (bag login)

Skifter du job efter 1. juni 2023, så vær opmærksom på, om du får ferietillæg fra din tidligere arbejdsgiver for ferie du afholde før du fratrådte. Det skulle være udbetalt med den sidste lønudbetaling.