Selvom man ikke længere på screener for alder i forbindelse med rekruttering, har næsten hver anden ledig over 50 år har oplevet diskrimination på baggrund af deres alder i 2022. Det er en stigning på 18 procent sammenlignet på med 2018, viser en ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), der er lavet i forbindelse med forskningsprojektet SeniorArbejdsLiv.

Ny forskning underbygger samtidig, at alder er den allerstørste diskriminationsfaktor. Arbejdsgiverne frasorterer mere på alder end på for eksempel køn og religiøs baggrund. Men stigningen er kompleks, lyder det fra NFA.

- Noget af stigningen kan muligvis forklares med den stigende gennemsnitsalder af seniorerne, da vi kan se i data, at oplevelsen af aldersdiskrimination stiger med alderen. Aldersdiskrimination er et komplekst samspil af flere faktorer, herunder seniorernes egen forståelse og oplevelse af diskrimination, fordomme om alder blandt dem der ansætter og økonomiske overvejelser om, hvad medarbejder med længere vs. kortere anciennitet koster. forklarer professor Lars L. Andersen fra NFA.

 

Jo ældre du er, jo sværere er det at få job

Når der skal ansættes nye medarbejdere, falder sandsynligheden for at blive ansat altså betragteligt, jo ældre man er, forklarer postdoc på Aalborg Universitet Jeevitha Yogachandiran Qvist.

Hun har undersøgt, hvordan fem forskellige faktorer påvirker arbejdsgivernes valg i ansættelsen. De fem parametre er køn, alder, religiøs baggrund, arbejdsløshedshistorik og ønske om fuldtid/deltid.

Vurderet på en skala fra 0 – 10, hvor 0 er, at ansættelse er ”meget usandsynlig”, og 10 er, at ansættelse er ”meget sandsynligt”, scorer 45-årige ansøgere i gennemsnit 5,5. 60- årige ansøgere scorer 4,8, mens 75-årige kun scorer 2,4. De 45-årige har således markant højere sandsynlighed for at blive ansat end de ældre.

- Aldersdiskrimination er til stede på tværs af alle sektorer og uanset arbejdsgivernes karakteristika. Det vidner om, at seniorerne over en bred kam bliver frasorteret ved nyansættelser, siger postdoc på Aalborg Universitet Jeevitha Yogachandiran Qvist.