En ekspertgruppe bestående af økonomer skal rådgive om ny jobindsats. Illu: Mostphotos

Hvordan kan man spare tre milliarder kroner på en beskæftigelsesindsats, der skal være præget af større frihed og forenklinger samtidig med, at man anvender de bedst virkende indsatser og giver større rum til a-kasser og andre private aktører?


Det er nogle af de spørgsmål, det ekspertudvalg, regeringen netop har nedsat, skal forsøge at svare på i løbet af det kommende år. Udvalget består af fire forskere eller professorer i økonomi, en kommunaldirektør og en forvaltningschef. Formand er professor i økonomi ved Københavns Universitet, Claus Thustrup Kreiner.

Udvalget skal følges tæt af en følgegruppe bestående af repræsentanter fra blandt andre HK Kommunal, KL og Dansk Arbejdsgiverforening.

Eksperter kan højne vidensniveauet

I HK Kommunal er næstformand, Pia Lund Jeppesen, helt overordnet tilfreds med, at der nu sker en foreløbig afklaring af, hvordan arbejdet med at få nytænkt beskæftigelsesindsatsen skal gennemføres.

- For hidtil har regeringen holdt både de ledige og medarbejderne hen i uvidenhed. I det hele taget er det positivt, at vi med udvalget forhåbentligt får højnet politikernes vidensniveau om beskæftigelsesindsatsen inden, de træffer endelige beslutninger, siger Pia Lund Jeppesen, der imidlertid også studser over, at udvalgets eksperter alene består af økonomer.

At HK Kommunal har fået sæde i den følgegruppe, der er knyttet til ekspertudvalget, betyder ifølge næstformanden, at fagforeningen får en velkommen mulighed for løbende at informere medlemmerne på beskæftigelsesområdet om arbejdet.

Milliardbesparelser giver ringere løsninger

Men det er ifølge Pia Lund Jeppesen rigtig ærgerligt, at der i ekspertudvalgets kommissorium er forudsat en besparelse på jobindsatsen på tre milliarder kroner.

- Det giver eksperterne nogle modsatrettede sigtelinjer at arbejde efter. Er det de bedste løsninger, eller er det i virkeligheden besparelser, der bliver fokuseret på i eksperternes arbejde, spørger hun.

- Vi trænger til at få en mere tillidsbaseret beskæftigelsesindsats med udgangspunkt i medarbejdernes faglighed og borgernes individuelle behov, men en besparelse i den størrelsesorden kan ikke undgå at give dårligere løsninger for borgerne, lyder det fra Pia Lund Jeppesen.

Hun understreger, at det er en helt forkert og omvendt rækkefølge, når regeringen sætter beløb på sparekravet, inden man overhovedet ved, hvilken beskæftigelsesindsats man ønsker.

Vismænd kritiserer regeringens drejebog

Næstformandens synspunkter bliver bakket op af vismændene i Det Økonomiske Råd, der i deres spritnye rapport vender tommelfingeren nedad til milliardbesparelsen. Vismændene advarer mod at spare på de indsatser, der allerede virker.

I stedet for at lægge sig fast på nogle beløb, burde regeringen starte med at analysere effekterne af den nuværende indsats. Det ville have givet et meget bedre beslutningsgrundlag, mener vismændene.

Også formanden for reformkommissionen, økonomiprofessor Nina Smith, er bekymret over, at regeringen lægger ud med milliardbesparelser på jobindsatsen. En bedre indsats for at få flere udsatte i arbejde stemmer ifølge Nina Smith dårligt overens med milliardstore besparelser.

Tværtimod kræver det i starten investeringer, hvis man ønsker at få flere udsatte unge og voksne ind på arbejdsmarkedet, lyder det fra reformkommissionens formand.