jesper boding på vej ud af en dør

Op til pinse lykkedes det HK Stats forhandlere med faglig konsulent Jesper Boding i spidsen at indgå overenskomster med både DR og TV2.

Konflikt- og lockoutvarsler var for længst afgivet, og HK Stats forhandlere var forberedt på at fortsætte armlægningen om nye overenskomst for medlemmerne i DR og på TV2 i Forligsinstitutionen. Lige som det er sket ved flere tidligere overenskomstfornyelser med de to medievirksomheder. I DR faktisk siden midten af 90’erne.

Men i 11. time faldt brikkerne på plads, og HK Stats forhandlere og repræsentanter fra først TV2 Danmark og siden DR nåede til enighed om nye overenskomster ved egen hjælp.

Det meste går til lønstigninger

Klokken var 4:30 om morgenen den 27. maj, da HK Stats forhandlerhold i DR kunne afslutte arbejdet og gå i gang med pinse-weekenden. På bordet lå en aftale, som koster DR 8,54 procent mere i lønudgifter over de næste 2 år. De fleste af pengene går til lønstigninger, som kommer alle til gode, og de største stigninger falder i 2023.

- Omkring 1 procent af den samlede økonomiske ramme går til personlige tillæg, som skal forhandles individuelt. Derfor afhænger den samlede lønstigning for den enkelte af, om de opnår højere tillæg, forklarer Jesper Boding, faglig konsulent i HK Stat og forhandlingsleder ved fornyelsen af både DR- og TV2-overenskomsterne.


Tillidsrepræsentant i DR Elena Styring er godt tilfreds med, at den største del af lønstigningen kommer alle til gode.

Elena Styring er tillidsrepræsentant for HK-gruppen i DR. Hun er meget tilfreds med, at kun 1 procent er afsat til de personlige tillæg. Arbejdsgiverne ville gerne have en pulje til det formål på 2,5 procent, fortæller hun.

- Medlemmerne er glade for selv at forhandle om noget af lønnen, men ved at holde os til 1 procent, får vi bedre plads til lønstigninger, der kommer alle til gode, siger hun.

I mange år har der været nærmest tradition for, at DR og HK skulle have hjælp fra forligsmand eller -kvinde, før de kunne enes om en ny overenskomst, fortæller tillidsrepræsentanten, der selv har været med i 4 omgange OK-forhandling i DR.

- Det er første gang siden i hvert fald 1995, at vi ikke er endt i Forligsen. Dér plejer vi at være spærret inde, så længe forligskvinden har fundet det nødvendigt. Det er den rene tortur, siger Elena Styring med et smil.

Denne gang undgik parterne turen ind i arbejdsmarkedets konfliktknuserhus i centrum af København, fordi DR satsede på et forlig – og strakte sig så meget, at det kunne lykkes, vurderer Elana Styring. Hun erklærer sig begejstret for resultatet og håber, at hendes HK-kolleger deler begejstringen.

Fritvalgsordning fordoblet

Udover lønstigningerne fremhæver Jesper Boding, at det med aftalen er lykkedes at fordoble værdien af DR-HK’ernes fritvalgsordning. Sådan en har de nemlig allerede – i modsætning til det flertal af HK Stats medlemmer, som er dækket af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer, som HK Stat er en del af. Det er den overenskomst, som skal fornyes ved OK24.

For HK’erne i DR kommer fritvalgskontoen nu op på 5,5 procent. Det er mere end en fordobling af de hidtidige 2,5 procent. Pengene kan den enkelte vælge at bruge på 3 forskellige måder: Enten som løn løbende eller udbetalt fx op til en ferie, som ekstra indbetaling til pensionen eller som frihed. Dog kan medarbejdere max købe 5 feriefridage for fritvalgspenge. 

Samtidig med, at fritvalgskontoen bliver større, opretter parterne med den ny overenskomst en seniorordning. Med ordningen får medarbejdere med højst 8 år til deres individuelle pensionsalder mulighed for at købe 5 ekstra feriefridage om året, betalt fra deres fritvalgskonto. Hver dag koster 0,5 procent. På den måde kan de nå op på 10 feriefridage årligt – oveni de 5 ugens ferie.

En anden forbedring, som Jesper Boding ikke uden stolthed fremhæver fra aftalepapiret, er indførelsen af 100 procent arbejdsgiverbetalt pension. Sådan som HK’erne på den nævnte fællesoverenskomst i øvrigt allerede har det. Hidtil har HK’erne i DR betalt enten 2 eller 4 procent i egetbidrag til pensionen.

En ny kompetencefond med 287.000 kroner er også en del af overenskomsten – og pengene i fonden er ikke regnet med i den økonomiske ramme på 8,54 procent.

Nu kan seniorer på TV2 få fridage – og 6 procent mere i løn

Forliget om en 2-årig overenskomst for HK’erne på TV2 Danmark – den seneste var kun 1-årig – landede forhandlerne et par dage før pinse. Forinden var det lykkedes at enes med arbejdsgiverne om en økonomisk ramme på 6 procent. Den ramme omfatter både HK’erne, 3F’erne og faggrupper fra Dansk Metal. De tre grupper forhandler sammen. Pengene går for HK’ernes vedkommende til en 4-procents lønstigning i 2023 og yderligere 2 procent i 2024.

Med den ramme er der for andet år i træk tale om overenskomstfornyelse, som er bedre end journalisternes på TV2 Danmark. Journalisternes løn stiger med 3 procent i år, mens HK’ernes vokser med 4 procent, oplyser Jesper Boding.

Den største landvinding i den ny aftale er efter forhandlingslederens mening en forbedring af seniorordningen.

- Fremover består ordningen i, at arbejdsgiver gennem 2 år betaler 1,5 procent ekstra i pensionsbidrag. Og i modsætning til tidligere kan den enkelte medarbejder veksle det ekstra pensionsbidrag til 4 årlige seniorfridage. Man kan begynde i ordningen, fra man fylder 63 år. Tidligere ordning skulle medarbejderen beslutte sig for at gå ind i seniorordningen - og dermed også for datoen for deres fratræden - hele 4 år, før de nåede deres pensionsalder. Det var en meget lang tidshorisont at planlægge med, konstaterer Jesper Boding.

Aftaler til eksamen hos medlemmerne

Den ny overenskomst for HK’erne i DR træder i kraft fra 1. juni, mens aftalen med TV2 Danmark får virkning fra 1. marts i år. Først skal begge aftaler dog til eksamen hos de omfattede medlemmer ved urafstemninger. Dem er HK Stat er i gang med at planlægge, oplyser faglig konsulent Jesper Boding.

I DR omfatter HK-overenskomsterne et par hundrede ansatte og i TV2 Danmark cirka 50.

Ny overenskomst for HK'erne i DR

 • Ramme: 8,54 pct over 2 år. Størst lønstigning i år 1.
 • Kompetencefond til HK’ere med årlig finansiering fra DR på 287.265 kroner
 • Barselsregler: Mor 4 uger ekstra og anden forældre 4 uger ekstra (ud over rammen)
 • Pension: Egetbidrag udgår. Arbejdsgiver betaler hele bidraget på 15 pct.
 • Fritvalgsordning: Forhøjes 2,5 til 5,5 procent
 • Seniorordning: Mulighed for køb af 5 seniordage årligt finansieret af fritvalgskontoen for medarbejdere, der har højst 8 år til pension.
 • Sorgorlov med ret til 26 ugers fravær med løn til en forælder, hvis barnet dør inden det 18. år.
 • Bijob: Mere fleksible regler. Medarbejdere skal ikke længere skal indhente skriftlig tilladelse, før de påtager sig bierhverv.
 • Tandforsikring: Arbejdsgruppe skal at identificere muligheder for tilkøb af attraktiv tandforsikring
 • Social dumping: Arbejdsgruppe ser på, hvordan man sikrer, at der ikke gennem ansættelsesvilkår på DR sker social dumpning

 

Ny overenskomst for HK’erne i TV2 Danmark

 • Lønstigninger på 4 pct år 1 og 2 pct i år 2. Fordelt på 1000 kroner på basisløn og 540 kroner i gennemsnit til personlig forhandling år 1 samt 770 kroner på basislønnen i år 2.
 • De første 1000 kroner på basislønnen er fordelt med 800 kr direkte på lønnen og 200 kr som personligt tillæg til alle (og derfor samme virkning som direkte på basislønnen).
 • Seniorordning: forbedring, så man 2 år før pension skal kunne starte seniorordning med mulighed for at vælge 4 betalte seniordage årligt i 2 år eller ekstra arbejdsgiverindbetaling på pension på 1,5 pct per år i 2 år.