Kommunerne udfører mange myndighedsopogaver, som de er pålagt af Staten. Genrefoto: Tom Ingvardsen

Fra 2011 til 2022 har kommunerne skullet udføre myndighedsopgaver svarende til cirka 4 milliarder kroner.

Og det er vel og mærket opgaver, som staten har pålagt kommunerne.

Det viser en analyse fra den borgerlige tænketank Cepos, som netmediet NB-Økonomi refererer.

I analysen lyder det ordret: ”En del af stigningen i omkostninger til ledelse/administration skyldes øgede omkostninger til myndighedsopgaver. Kommunerne anvender således 47,4 pct. flere ressourcer på myndighedsopgaver i 2022 end i 2011”.

Susanne Ekman, lektor på RUC, siger til NB økonomi.

-   Det er simpelthen bullshit, at der er en masse unødig bureaukrati, der ikke er pålagt oppefra. Og når jeg siger overflødig, så mener jeg administration, der ikke er nødvendig for at løse de opgaver, de får pålagt," siger hun.

Markant fald i antal ledere

I en af tabellerne er tallene udspecificeret og her ses det, at antallet af årsværk til almindelig administration og kerneopgave stort set er uændret over perioden fra 2011 til 2022.

Til gengæld er antallet af ledere faldet drastisk – cirka 30 procent.

Men den helt store stigning ligger altså i årsværk, som anvendes til myndighedsudøvelse via statslige krav.

Her er antallet af årsværk steget fra 16.000 til 24.000.