Skader ved hjemmearbejde er arbejdsskader, hvis virksomhederne ikke har stillet tydelige krav til, hvordan medarbejderne skal arbejde hjemmefra. Foto: Mostphotos

Det er ikke længe siden Ankestyrelsen udsendte en række eksempler på hvornår skader sket i hjemmet ved hjemmearbejde var arbejdsskader.

Eller rettere ikke var det.

For i flere tilfælde blev skader ikke anerkendt, fordi de ikke direkte havde relation til arbejdet eller var nødvendige for dets udførelse derhjemme.

Fx blev et fald på et trappetrin, da personen skulle trække lidt luft i en pause, ikke anerkendt. Ligesom et faldt over et gulvtæppe i stuen, heller ikke blev det, hvorimod en skade da personen skulle på toilet blev anerkendt, fordi det at gå i køkkenet efter kaffe/mad eller på toilet er en naturlig og nødvendig del af en arbejdsdag.

Skade ved løft af parasol

Men nu har Ankestyrelsen udsendt tre nye eksempler, som til dels går i en anden retning.

I den første sag slog en medarbejder sit hoved på en skråvæg, fordi medarbejderens skrivebord var placeret under en trappe.

I en anden sag arbejdede medarbejderen på sin terrasse, men skulle rykke sin parasol, så solen ikke skinnede ind på computeren, og kom til skade ved løftet.

Begge disse blev anerkendte som arbejdsskader, fordi arbejdsgiverne ikke havde stillet krav til, hvordan medarbejderne skulle udføre arbejdet i hjemmet. Derfor var alle skaderne arbejdsskader.

Generelle henstillinger er ikke nok

En arbejdsgiver havde dog sendt generelle anbefalinger ud og opfordringer til, hvordan hjemmearbejdspladsen skulle indrettes, og hvordan hjemmearbejdet skulle udføres.

En anden havde stillet udstyr til rådighed for medarbejderne. Men

Men Ankestyrelsen har altså vurderet, at hverken anbefalingerne eller udstyret var tilstrækkelige eller tydelige nok.

Ankestyrelsen pointerer, at der er tale om tydelige betingelser, når:

  • betingelserne konkret fremgår af virksomhedens personalehåndbog, retningslinjer eller lignende,
  • betingelserne fremgår af en kontrakt om hjemmearbejde, som tilskadekomne har indgået med arbejdsgiver eller arbejdsgiver på anden måde skriftligt eller mundtligt har oplyst medarbejderen om betingelserne.
  • Og omvendt er det IKKE tydelige betingelser, hvis arbejdsgiver generelt opfordrer til eller anbefaler en indretning af hjemmearbejdspladsen, henviser til anbefalinger fra fx sundhedsmyndighederne eller alene stiller arbejdsudstyr, som eksempelvis arbejdsstol- og bord til rådighed.