Tænk ud af boksen, når du vælger emne! Sådan lyder rådet fra en nyudlært kontorelev, som har skrevet fagprøve om en organisationsændring i den kommune, hun har været elev i. Her får du hendes bedste tips til at lande en god fagprøve.

 

1. Mærk efter, når du vælger emne.
Hvad brænder du for i undervisningen og på din arbejdsplads? Vælg emne efter det. Vær ikke bange for at tænke ud af boksen i forhold til det, din vejleder eller arbejdsplads anbefaler. Du kan kun præstere, hvis du har motivationen og drivet. Du kan altid finde nogle, der gerne vil hjælpe dig – folk er flinke.

2. Brug dine konsultationer effektivt.
Når du til den 1. konsultation skal skrive kontrakt, er de 20 minutter lang tid, hvis du kun har tænkt overordnet på dit emne. Forbered dig, og hav fx 3 modeller med fra undervisningen, så I kan tale om vinklen på dit emne.

3. Planlæg din tid.
Når kontrakten er underskrevet, så lav en plan frem til deadline. Gør dig klart, hvad der fungerer bedst for dig. Du kan fx bruge et visuelt Gantt-kort med tidslinje og kasser, hvor du skriver interviews, spørgeskema, møder og skrivetid ind. Du kan også bruge tjeklister eller en almindelig kalender.

4. Panik ikke, når virkeligheden ændrer sig.
Uanset, hvor godt du planlægger, kan datoer i din case rykke sig og komme tæt på din fagprøves deadline. Betragt det som en del af læreprocessen, at i virkeligheden – der kan alt ske. Tag de nye oplysninger med til den mundtlige eksamen.

5. Vær kritisk, og få læst korrektur.
15 sider er hurtigt skrevet. Skær ind til benet, hvad er vigtigst? Få fx kolleger til at vurdere indholdet, men også venner eller familie til at tjekke dit sprog. Er det let at læse, forstår de dine pointer?

 billede af mariann

Gå strategisk til værks, anbefaler Mariann Bach Nielsen. Hun er uddannet lærer og master i retorik og formidling, forfatter og indehaver af kursusvirksomheden 2vejs kommunikation – og så har hun i flere omgange undervist HK-elever i kunsten at planlægge opgaver. Mariann Bach Nielsen giver dig her 6 gode råd til en god fagprøve.

 

6. Formulér din idé
Vær nysgerrig i forhold til din arbejdsplads’ opgaver, processer og forandringer. Notér løbende i et dokument, hver gang du ser et muligt emne – stort og småt. Formulér gerne ideerne som spørgsmål, noget du undres over, fx: ”Hvordan kan vi gøre xx-funktion bedre for borgerne?” eller ”Hvordan skal vi udarbejde en god instruktion til nye medarbejdere…?”. Tænk på, at emnet skal interessere både dig og din arbejdsplads.

7. Planlæg dit projekt grundigt
Skab overblik over opgavens delelementer med fx mindmap, liste eller skema. Opstil og aftal mål og delmål. Fastlæg tidsfrist og milepæle. Vurder dit tidsforbrug på alle delelementer. Synliggør din planlægning med fx mindmaps, kalender, årshjul, Gantt-kort eller tidslinjer. Gør dig klart, hvem du skal fortælle om din plan og opgave, hvornår og hvordan? Brug en model, f.eks. OMTANKE-modellen, så du kommer hele vejen rundt om planlægningen. Se mere på planlaeg.dk

8. DU er afsender
Derfor er det vigtigt, at du tager ansvar undervejs og skriver aktivt sprog: ”Jeg undersøger…, I kommunen gør vi sådan, borgerne oplever sådan…”. Lad være med at skrive akademisk eller passivt: ”Det skal undersøges…, det vurderes.., der besluttes…:” Det skaber kun distance til læseren – og tvivl om, hvem der gør hvad. Hold fast i, at det er din fagprøve og dig, der undersøger og foreslår løsninger.

9. Kend din modtager
Hvem skriver du til? Som udgangspunkt din vejleder og arbejdsplads. Men snak med din vejleder, om der er andre modtagere, du skal tænke på i forhold til dit emne.

10. Husk kontekst
Konteksten er alt det, der er rundt om dig og din fagprøve. Hvordan er virkeligheden på din arbejdsplads og i din afdeling? Er der lige kommet lovændringer, som har indflydelse på dit emne? Er der debatter i offentligheden om emnet, ting du kan inddrage og forholde dig til i din fagprøve? Det er her, du sikrer aktualitet og nyhedsværdi i din fagprøve.

11. Kig kritisk på dit sprog.
Hvis sproget ikke fungerer, spænder det ben for forståelsen. Spar især på fagord og fremmedord, forkortelser, lange sammensatte ord, lange eller knudrede sætninger, sjusk og fejl. Få læst en grundig korrektur af en, som er skrap til både at skrive, stave og sætte tegn.

 

Læs mere:

  • ”Planlæg bedre – få mere tid” af Andersen, Bekker Jensen og Bach Nielsen. Forlaget Mnemosyne.
  • ”Skriv bedre tekster – klart, konkret og korrekt” af Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen, Forlaget 2vejs.dk, se mere på www.skrivbedretekster.dk.

Kursus i at skrive fagprøve
Tag et gratis kursus i at skrive fagprøve hos HK. Se alle kurser