penge pension og en mand i hængekøje

Fra 17. april og frem til 9. juni har HK Stats medlemmer kunnet sende deres prioriteringer af 6 OK24-temaer til HK Stat. Temaet 'løn' er det højest prioriterede ønske, mens ønsker om fritvalgsordninger, fleksibel arbejdstid og genindførelse af tabte fridage går igen i fritekstsvarene.

’Fokuser venligst på løn, løn og mere løn. Vi skal simpelthen have hævet vores lave løn og særligt efter inflationen.’ Så præcist udtrykker et medlem førsteprioriteten hos 70 procent af de næsten 1.200, der via en formular på OK24-siden har bidraget til HK Stats indsamling af forslag til OK24-krav. 1.050 bidrag kommer fra enkeltpersoner, mens de øvrige er indsendt af tillidsrepræsentanter på vegne af HK-klubber. I alt har dobbelt så mange sendt ønsker ind, som det var tilfældet op til OK21. Her modtog HK Stat 600 bidrag fra medlemmer og klubber.

Sådan er bidragene fordelt
1.050 ønsker fra individuelle personer
116 ønsker fra tillidsrepræsentanter på vegne af klubber
746 har skrevet ekstra ønsker i kommentarfeltet
4 HK-klubber har indsendt forslag via mail

Næst efter løn er det teamet arbejdstid og arbejdsmiljø, der ligger medlemmerne på sinde. Mange har suppleret med forslag i kommentarfeltet om ordninger for seniorer, fleksibel arbejdstid og omsorgsdage, som ikke kun er forbeholdt børnefamilier.

Især går ønsket om omsorgsdage til både børnebørn og andre medlemmer af familien igen. Som én skriver:

’Omsorgsdage, som kan bruges af alle. Fx katten skal til dyrlægen, så kan man bruge en omsorgsdag’. 

Fridage og frit-valg ind i overenskomsten

Kommentarerne afspejler også et stort ønske om overenskomstbestemt fri på specifikke dage: 24. december, 31. december og grundlovsdag. Ikke mindst genindførelse af store bededag er på listen hos mange.

’Jeg ønsker, at juleaften, nytårsaften og grundlovsdag igen bliver betalte fridage. Især nu hvor store bededag er fjernet. På 10 år har min arbejdsplads fjernet/fået fjernet 5 dage: jule- og nytårsaften, 1. maj, grundlovsdag og nu store bededag. Derfor ønsker jeg mindst de 3 tilbage!’, lyder det i en af de mange kommentarer indenfor temaet.

Et emne, som mange ytrer ønske om at få med som OK24-krav, er fritvalgsordning. En søgning i kommentarfeltet viser, at ordene ”fritvalg” og ”frit valg” er nævnt 158 gange.  

En skriver fx:

’Det vil være fantastisk med fritvalgsordning, som ses andre steder. Det giver netop den enkelte valgfrihed i forhold til, om man ønsker den udbetalt som løn eller spare op til pension. Det er en super måde at tilgodese mange målgrupper, da de kan vælge efter, hvor de er i livet.’

En anden skriver det helt specifikt: ’Indførelse af fritvalgskonto, hvor staten i forbindelse med hver lønkørsel indsætter et bidrag på 7,0 procent af den aktuelle ferieberettigede løn.’

Op med pensionsprocenten og ud med minipension

Nummer 3 på medlemmernes prioriteringsliste er temaet pension. Her viser kommentarerne, at det især er en højere pensionsindbetalingsprocent, gerne på 18 procent, og afskaffelse af minipensionen, der er på ønskelisten. Som eksempel på det sidste, skriver én i en kommentar:

’For at sikre samtlige kolleger får en god, ordentlig og respektabel pension, skal minipensionen afskaffes. Det er ikke rimeligt, at man som ny på arbejdsmarkedet eller ny i staten skal lide de første 2 år på arbejdsmarkedet. Det er en betragtelig sum i pension set ud fra livslønnen, de enkelte mister.’

På medlemmernes 4., 5. og 6. plads er henholdsvis temaerne kompetenceudvikling, tiltag mod social dumping og styrkelse af den danske model.

I indsamlingen, som løb fra midt april og sluttede 9. juni, kunne medlemmerne prioritere de 6 temaer med værdier mellem 1 og 6. Derudover var det muligt at supplere ønskerne i et kommentarfelt.

Bestyrelsen udtager krav ad to omgange

Nu og i de næste måneder vil medarbejdere i HK Stats sekretariat nærlæse alle medlemmernes forslag og gøre dem klar til behandling i HK Stats sektorbestyrelse. Det vil i første omgang ske den 5. september, hvor bestyrelsen skal diskutere og beslutte, hvilke forslag til generelle krav, der skal videre til OAO-Stat. Det er de krav, der er fælles for flere faggrupper i staten, fx krav om løn.

I næste omgang, den 30. oktober, skal bestyrelsen tage stilling til de specielle krav. Det vil sige krav, der handler om forbedringer i HK Stats særlige organisationsaftaler.

HK Stats OK24-side kan du læse flere nyheder og følge med i alle faser af OK24-forløbet.