hummelgaard får katalog

Justitsminister Peter Hummelgaard tog imod HK Stats forslagskatalog med åbne arme. ”Vi render alle – ikke mindst os politikere – rundt og snakker om, at vi har brug for regelforenkling og for at smidiggøre processerne og gøre tingene klogere. Og det eneste, som reelt ved, hvordan vi gør det, er de dygtige medarbejdere, der sidder derude og har hænderne nede i bolledejen,” sagde ministeren under overrækkelsen bag Brugsen i Allinge.

Det handler om lange ventetider i retssystemet og om retssikkerhed. Kataloget indeholder 54 forslag, der er tænkt som et bidrag til at nedbringe domstolenes lange sagsbehandlingstider, afbøde Kriminalforsorgens akutte mangel på fængselsbetjente og presset på fængselsvæsenet generelt og skabe et mere velfungerende politi og anklagemyndighed.

- Det er forslag på tværs af hele kæden, som kommer helt ned og bliver konkrete. Og med forslagene vil vi kunne få en kortere sagstid ved domstolene, en fokuseret indsats i Kriminalforsorgen, og ved politiet, hvorfra sagerne jo kører videre. Vi håber, at kataloget kan blive til stor inspiration, sagde Rita Bundgaard.

Peter Hummelgaard takkede varmt for forslagene. Mange, mange tak! Jeg synes, der er virkelig godt. Vi render alle – ikke mindst os politikere – rundt og snakker om, at vi har brug for regelforenkling og for at smidiggøre processerne og gøre tingene klogere. Og de eneste, som reelt ved, hvordan vi gør det, er de dygtige medarbejdere, der sidder og derude og har hænderne nede i bolledejen, sagde justitsministeren.

Han lagde op til at få uddybet de mange forslag efter Folkemødet:


HK Stats slogan møder Folkemødets deltagere, så snart de lander i Rønne Lufthavn.

- Må jeg ikke ha’ lov til at invitere jer ind på en kop kaffe, så vi kan løbe forslagene igennem, sagde ministeren henvendt til arbejdsgruppen bag forlagskataloget.

Gruppen deltog også i overrækkelsen. Den består af Mathias Hvid Jakobsen, formand for HK Politiet og Anklagemyndigheden, Kate Kengen, formand for HK’erne ved domstolene og Susan Elling Ridderstrøm, fællestillidsrepræsentant i Kriminalforsorgen.

- Det er vist dét, man kalder en aftale, replicerede Rita Bundgaard.

Hun fremhævede i øvrigt, at fokus for arbejdsgruppen har været, hvordan man får de rette kompetencer til de rette opgaver. Et HK-slogan, som mange deltagere i årets Folkemøde møder og traver henover, når de ankommer til lufthavnen i Rønne.