To tandplejestuderende, Pernille Poulsen (t.h.) og Rebecca Pinstrup Mosdal (t.v.) har i deres bachelorprojekt undersøgt støjproblemer på tandklinikker. Foto: Mogens Jepsen

Hovedpine, tinnitus og susen for ørerne er blot nogle af de symptomer, som personalet – dvs. tandlæger, klinikassistenter og tandplejere - oplever på landets tandklinikker.

Pernille Poulsen og Rebecca Pinstrup Mosdal er begge tandpleje-studerende på uddannelse i Århus og har i deres bachelorprojekt undersøgt støjproblemer på tandklinikkerne i et spørgeskema til hundredvis af tandlæger, tandplejere og klinikassistenter.

Hvis nogen tror, at der bare er tyst og lydløst på en tandklinik, kan man godt tro om igen.

1/3 har grad af tinnitus

Næsten 2 ud af 3 oplever støjniveauet som enten højt eller meget højt – og føler sig generet af det.

Og hvad værre er, så har rigtig mange klare gener og symptomer på høreskader.

Cirka en tredjedel oplever tinnitus, altså i forskellig grad har symptomer på hørelidelsen, hvor det gennemsnitligt i befolkningen burde ligge på ca 15 % - ligesom mere end halvdelen enten har svært ved at følge med i samtaler eller skal hyppigt have ord gentaget.

Og det skyldes ikke, at de adspurgte er godt oppe i alderen, understreger Pernille og Rebecca, for gennemsnitsalderen var 43 år, så høreproblemerne må stamme fra andet end bare ”gamle ører”.

Sug + bor øger decibel

Fra de mange svar kan man læse at, støjpilen peger på en række instrumenter, fx suget, bor, pudseinstrumenter og ultralyd.

Pernille og Rebecca har ikke lavet egentlige støjmålinger, men har fundet studier med målinger lavet i tandklinikker – og de viser, at det typiske støjniveau ligger på 70-83 db, men når sug + bor er i brug, kan det nå op på 94-96 db.

Arbejdstilsynets max-grænse ligger på 85 db, men anbefaler dog 80 db som det højst ønskelige.

Mange forslag til løsninger

I opgaven peger Rebecca og Pernille heldigvis også på en række løsningsmuligheder.

  • Det kan fx handle om:
  • Udskift gamle instrumenter med nyere og mindre larmende
  • Kører musikken hele tiden?
  • Overvej placering af fx kompressor
  • Hvor meget larmer ventilationsanlægget?
  • Åbne klinikmiljøer larmer mere end mindre rum
  • Sæt lydisolering op
  • Overvej let høreværn, der fjerner baggrundsstøj men ikke tale.