En række store og mindre virksomheder på Fyn – både offentlige og private – har ansat laboranter eller forventer at gøre det. Både nystartede virksomheder og etablerede er derfor utilfredse med UCL’s overvejelser om at lukke laborantuddannelsen (læs mere her: Uklogt at slagte laborantuddannelsen på Fyn), da det vil gøre det sværere at skaffe både uddannede laboranter og laborantpraktikanter. Ikke mindst fordi ledigheden blandt laboranter på landsplan er helt i bund.
Life Science Fyn (LSF) er en organisation, som samler offentlige og private virksomheder og interessenter inden for Life Science området. Blandt medlemmerne er Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet, og virksomheder som Amplexa Genetics A/S, Orifarm A/S, Ampliqon A/S, MJJ Biotech, QNTM Labs og en lang række andre. Sammenlagt repræsenterer Life Science Fyn over 3000 ansatte i den private sektor og 14.000 ansatte i den offentlige sektor på Fyn.

Svært at tiltrække fra andre landsdele

Christina Udesen er formand for bestyrelsen i LSF. På medlemmernes vegne giver hun udtryk for utilfredshed med beslutningen om at lukke laborantuddannelsen på Fyn.
- Nu er vi i Life Science-branchen kommet godt i gang og har etableret et økosystem på Fyn, hvor virksomhederne kan vokse. Og mange af dem er afhængige af at kunne skaffe især uddannet arbejdskraft, herunder laboranter, for det er svært at tiltrække dem fra andre landsdele. Vi er med til at holde på de uddannede, så Fyn ikke bliver drænet for dygtige medarbejdere. Vi ”plukker” dem faktisk direkte fra uddannelsen både som praktikanter og som færdiguddannede, siger Christina Udesen, som selv er medgrundlægger af biotekvirksomheden MJJ Biotech, og derfor har problematikken tæt inde på livet.
Hun frygter at der bliver flaskehalsproblemer, når både universitetet og de voksende private virksomheder skal slås om den i forvejen sparsomme arbejdskraft. Blandt laboranter er der stort set ingen ledighed, og det betyder at det er svært at lokke veluddannede medarbejdere til fra f.eks. København og Aarhus.

Risikerer at nogle vælger Fyn fra

- Det betyder også noget for fremtidige virksomheder, at de kan regne med at der er mulighed for at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Vi har hørt om en større Life Science-virksomhed, der overvejer at placere sig her, men man kan risikere, at de vælger Fyn fra. Derfor synes jeg det er helt tosset, hvis de vælger at lukke en velfungerende uddannelse, som erhvervslivet har stort behov for, siger Christina Udesen, som håber at der måske fra politisk hold kan gribes ind og holdes en hånd under uddannelsen.

Bekymrede virksomheder

Mange af LSF’ medlemsvirksomheder har givet udtryk for deres holdning til lukningen. Således siger Justin Ihnken, CEO hos QNTM Labs:
- Vi har i øjeblikket over 10 åbne stillinger som laboranter/laboratorieteknikere hos QNTM Labs, og alene i 2023 er vi på vej til at skabe 40+ nye job i Odense. UCL's uddannelsesprogram har konsekvent støttet økosystemet med veluddannet og kompetent personale, og lukningen af programmet kan få alvorlige konsekvenser, ikke kun for QNTM Labs, men for talrige virksomheder inden for den lokale Life Science-sektor.
Også administrerende direktør i Ampliqon A/S, Helle Thestrup, er bekymret:
- Ampliqon A/S, som nu har 20 medarbejdere, flyttede fra København til Odense. Vi arbejder ihærdigt på at vækste Ampliqon A/S. Vi bliver ofte spurgt fra samarbejdspartnere og kunder, om vi har tilstrækkeligt med arbejdskraft til at løse opgaverne, som de ønsker at lægge hos os. Her er det helt afgørende at vi kan få laboranter og at vi kan fortælle, at vi er i en uddannelsesby med et stort universitet og universitetshospitalet, og at vi har uddannelsesinstitutioner tæt på, siger Helle Thestrup, som slår fast: 
- Laborantuddannelsen i Odense er afgørende for at sikre tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere til den forsatte udvikling af Life Science industrien i Odense og på Fyn.
 

SDU frygter flaskehalsproblemer på Fyn

Institutleder Jacob Møller-Jensen fra Institut for Biokemi og Molekylær Biologi på SDU er heller ikke glad for beslutningen om at lukke laborantuddannelsen: 
- Vi har i samarbejde med Odense Kommune netop gennemført en undersøgelse, som dokumenterer at Life Science sektoren er i betydelig vækst i disse år – og forventes at vokse yderligere frem imod 2030. Life Science sektoren beskæftiger mere end 3000 personer på Fyn og har de seneste tre år modtaget investeringer for mere end 1,2 mia. kroner. 
Undersøgelsen viser også, at de lokale virksomheder anser rekruttering af veluddannet arbejdskraft – herunder laboranter – som den allerstørste udfordring i forhold til yderligere vækst i de kommende år. 
- På SDU vil vi ligeledes fortsat være afhængige af at kunne tiltrække dygtige laboranter i de kommende år. Der er altså en risiko for, at man med lukningen af laborantuddannelsen vil skabe en betydelig flaskehals for en sektor i vækst, siger han.