Overenskomster sikrer gode resultater til medarbejderne. Men vores overenskomster skal ikke kun bedømmes på de flotte resultater. Den demokratiske proces omkring overenskomsterne er også vigtig. For gennem dialogen bliver alles stemmer hørt, mens idéer og ønsker bliver fremført. Og alle har mulighed for at sætte deres kryds, når vi efterfølgende skal stemme om resultatet af overenskomstforhandlingerne. Hermed sikrer vi, at medlemmerne opnår medejerskab til at skabe deres fælles fremtidige arbejdsliv. 

Overenskomst-dialogen bidrager til at udvikle den danske model, skabe fleksibilitet og effektivitet. 
-Jonna Vestergaard, formand for Hk Stat Nordjylland.            

 

Her i maj og juni har jeg som formand for de statslige HK’ere i Nordjylland været på besøg på rigtig mange både store og helt små statslige arbejdspladser og mødt flere hundrede af vores medlemmer til dialog om overenskomsten. Alle steder har jeg spurgt medlemmerne: ”Hvad ønsker du at få ind i de nye overenskomster for at du og dine kolleger kan få et endnu bedre arbejdsliv”.

Jonna Vestergaard, formand for HK Stat Nordjylland.
Jonna Vestergaard, formand for HK Stat Nordjylland.


Og jeg kan garantere jer for, at dialogen har været i fuld gang derude på arbejdspladserne. ”Jeg synes de erfarne skal have mere i løn!”, lød det fra én gruppe medlemmer. En anden gruppe ønskede mere pension og bedre forhold for seniorer med mere frihed og fleksibilitet, når arbejdslivet bliver længere og ens forældre måske bliver omsorgskrævende. 


Et tredje medlem foreslog flere fridage for børnefamilier. Andre fremførte det synspunkt, at de statsansatte, ligesom de privatansatte, også bør få en frit-valgs-ordning, hvor medarbejderne selv kan vælge mellem løn, frihed og pension. Atter andre argumenterede for bedre betaling ved overarbejde – og ikke mindst et mindre stressende arbejdsmiljø. En medarbejder på en statslig arbejdsplads mente, at de medarbejdere, der lader sig vælge til tillidsrepræsentant, skal have et løntillæg. ”Mere tid til uddannelse mens man er i job!” lød yderligere et forslag, som jeg mødte. 


De hundrede af forslag, som vi har fået ind fra vores medlemmer, går vi nu i gang med at bearbejde. Både i HK Stat og i dialog med de andre fagforeninger, som ligeledes på forskellig vis indsamler forslag fra medlemmerne. 


Hen over efteråret og vinteren forbereder vi de kommende overenskomstforhandlinger, som formelt begynder i januar 2024. Og når vi sammen med de statslige arbejdsgivere og Finansministeren, har forhandlet, så spørger vi vores medlemmer om de kan godkende det forslag til overenskomst, som vi har forhandlet. 


Overenskomst-dialogen bidrager til at udvikle den danske model, skabe fleksibilitet og effektivitet. Gennem dialogen beriges vi med idéer og nye perspektiver på løsninger, der kan styrke trivsel. Jeg vil sige stor tak til medlemmer af HK Stat Nordjylland for det store engagement, som de har lagt i dialogen om ønsker og krav til vores statslige overenskomst, OK24. 


Jeg er helt overbevist om, at den engagerede dialog giver os et rigtig godt fundament for at forhandle en ny god overenskomst, som bidrager til et endnu bedre arbejdsliv for medarbejderne på de statslige arbejdspladser.