Ferie 
 1. Hvis du fratræder en stilling

  Når du stopper i job, har du ret til feriegodtgørelse. Din arbejdsgiver skal indbetale feriegodtgørelse for de feriedage, du ikke har fået holdt, senest den sidste dag i den måned, du fratræder. Det gælder uanset, om du fratræder, fordi du selv har sagt op, eller fordi du er blevet fyret.

  Feriegodtgørelsen er 12,5 % af den ferieberettigede løn i ferieåret. Når du senere vil afholde ferien, skal du ansøge om udbetaling på Borger.dk, og fristen er 30. september efter ferieafholdelsesperiodens udløb.

  Hvis du bliver fritstillet, betragtes ferien som regel som afholdt i fritstillingsperioden, men det kommer an på både længden af fritstillingsperioden og hvilke betingelser, der er aftalt i fritstillingsaftalen. Kontakt da din lokale HK-afdeling for vejledning.

  Hvad hvis jeg fratræder og har overført ferie til gode?
  Nogle kan have en aftale med arbejdsgiver om at få overført ferie til næste ferieafholdelsesperiode. Hvis du har overført ferie til gode, når du fratræder, vil værdien af feriedagene blive udbetalt direkte til dig ved fratrædelsen. Du kan altså ikke kræve at holde overført ferie hos en ny arbejdsgiver.

  Hvad med min 6. ferieuge?
  Den 6. ferieuge kan kun holdes, mens du stadig er ansat, men du kan anmode om at få den udbetalt efter ferieafholdelsesperiodens udløb. Man skal blot huske, at der er en frist for, hvornår man kan komme med anmodningen, og den kan være forskellig fra overenskomst til overenskomst.

 2. Hvis du går på pension

  Der gælder forskellige regler, afhængigt af om du går på pension eller efterløn. Når du går på pension, er det ret simpelt. Du forlader det danske arbejdsmarked, og du kan derfor få din feriegodtgørelse udbetalt på én gang uden at holde ferie.

 3. Hvis du går på efterløn

  Når du går på efterløn, behøver du ikke have afholdt al din ferie inden, for du må gerne holde ferie, mens du er på efterløn. Dog skal du vide, at lønnen under feriedagene bliver modregnet i din efterløn. Hvis du er i en ansættelse, mens du er på efterløn, og du holder ferie med løn eller feriegodtgørelse, vil du blive modregnet det antal timer, du modtager løn under ferie for. Husk at melde ferie i a-kassen, hvis du vil holde ferie, mens du er på efterløn.

  Til gengæld skal feriefridage og 6. ferieuge ikke modregnes i efterlønnen, så dem kan du få udbetalt uden at melde ferie i a-kassen.

  Inden du går på efterløn, kan du også vælge at få udbetalt al din overskydende ferie med din sidste løn som et engangsbeløb, der også modregnes i din efterløn.

 4. Hvis du er blevet ledig og skal på dagpenge

  Hvis du er blevet ledig og skal på dagpenge, har du også stadig ret til at holde ferie. Du skal dog huske at give jobcenteret besked senest 14 dage før, du vil holde ferie og være opmærksom på, at du ikke modtager dagpenge i dagene, hvor du holder ferie. I stedet kan du holde ferie med tidligere optjent feriegodtgørelse eller søge om feriedagpenge i a-kassen.

  Læs a-kassens vejledning her
rettigheder 
 
Hvornår skal jeg have afholdt min ferie?
Med den nye ferielov i 2020, blev ”samtidighedsferie” indført. Det betyder, at man holder ferie, næsten samtidig med at man optjener sin ferie. Optjeningsperioden starter for eksempel 1. september 2023 og løber til 31. august 2024 (12 måneder). Ferieafholdelsesperioden starter for eksempel 1. september 2023 og slutter 31. december 2024 (16 måneder). Du skal derfor løbende holde øje med, om du har de feriedage, du skal bruge til den ferie, du ønsker at holde.

Du optjener 2,08 dages ferie pr. måned.

Hvis du og din arbejdsgiver er enige om det, er det muligt at aftale ferie på forskud. Det kan for eksempel være, at du gerne vil holde en uges efterårsferie, men ikke har optjent nok ferie til det endnu. Hvis du holder ferie på forskud, skal du vide, at arbejdsgiver kan modregne værdien af feriedagene i tilgodehavende løn, hvis du fratræder, inden feriedagene er optjent. Vil du ikke lave sådan en aftale, så kan du kun afvikle ferie, du har optjent. Din arbejdsgiver kan heller ikke tvinge dig til at afvikle ferie, du endnu ikke har optjent.

Hvad sker der med mine feriepenge, hvis jeg ikke holder ferie?

Du har ret til fem ugers ferie, og de fire af dem skal være afholdt indenfor ferieafholdelsesperioden.
Hvis du ikke har holdt fire ugers ferie indenfor ferieafholdelsesperioden, og du ikke har en gyldig grund til at være feriehindret, mister du retten til ferien, og værdien af feriedagene skal din arbejdsgiver overføre til feriefonden. En gyldig grund til at være feriehindret kan blandt andet være ved barsel, egen sygdom, overgang til selvstændigt erhverv eller aftjening af værnepligt. Læs mere om feriehindringer her: www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Oversigt-ferie/forhindret-i-at-holde-ferie.

Ferie ud over fire uger, som du ikke har holdt, mister du dog ikke. Den kan du overføre til næste ferieafholdelsesperiode, hvis det er aftalt mellem dig og din arbejdsgiver inden den 31. december, og ellers skal din arbejdsgiver automatisk udbetale feriedagene til dig, når ferieafholdelsesperioden er slut.

Hvad har du ret til?

Som lønmodtager har du ret til 25 feriedage om året, som du optjener og kan afvikle løbende.

Hvis du har ferie med løn, får du udbetalt din sædvanlige løn, når du holder ferie. Det gælder langt de fleste, der er månedslønnede. Hvis du ikke har løn under ferie, optjener du feriegodtgørelse, som du får udbetalt, når du holder ferie.

Det kaldes ferie med feriegodtgørelse.

Selv om du har ferie med løn, vil du i nogle situationer få feriegodtgørelse i stedet.  

Hvornår skal jeg have afholdt min ferie?

Med den nye ferielov i 2020, blev ”samtidighedsferie” indført. Det betyder, at man holder ferie, næsten samtidig med at man optjener sin ferie. Optjeningsperioden starter for eksempel 1. september 2023 og løber til 31. august 2024 (12 måneder). Ferieafholdelsesperioden starter for eksempel 1. september 2023 og slutter 31. december 2024 (16 måneder). Du skal derfor løbende holde øje med, om du har de feriedage, du skal bruge til den ferie, du ønsker at holde.

Du optjener 2,08 dages ferie pr. måned.

Hvis du og din arbejdsgiver er enige om det, er det muligt at aftale ferie på forskud. Det kan for eksempel være, at du gerne vil holde en uges efterårsferie, men ikke har optjent nok ferie til det endnu. Hvis du holder ferie på forskud, skal du vide, at arbejdsgiver kan modregne værdien af feriedagene i tilgodehavende løn, hvis du fratræder, inden feriedagene er optjent. Vil du ikke lave sådan en aftale, så kan du kun afvikle ferie, du har optjent. Din arbejdsgiver kan heller ikke tvinge dig til at afvikle ferie, du endnu ikke har optjent.
Vis mere

Hvis der er noget, du ikke har fået svar på, kan du læse mere om dine rettigheder her