Pressemeddelelse den 3. juli 2023

Jobpatruljen 2023

Det er vigtigt med en god start

- Vi skal sikre nogle gode fritidsjobs til de unge, hvor de får værdifulde erfaringer med sig videre. Man lærer enormt meget af at have et fritidsjob, og det er viden og erfaringer, man kan bruge senere i livet. Samtidigt er det rigtig vigtigt, at man som ung kender de regler, der er for et fritidsjob, så man ikke får en dårlig oplevelse. Vi glæder os meget til at komme ud og tale med dem, siger Cliff Præstegaard, der er formand for HK Handel Østjylland.

Jobpatruljen 2023

Fakta om unge i fritidsjob

  • Jobpatruljens rapport for 2022 viser, at 84,3% af de unge 13-17-årige oplever brud på en eller flere rettigheder i deres fritidsjob.
  • Mere end 100.000 unge mellem 13 og 17 år har ifølge Danmarks Statistik et fritidsjob. Andelen af 13-17-årige, der har et fritidsjob er dog faldet fra godt 38 % i 2008 til godt 32 % i 2020.
  • I regeringsgrundlaget fremgår det, at regeringen vil gennemføre en større satsning på fritidsjob og mindske barrierer, sådan at unge mennesker får bedre mulighed for at tage et fritidsjob og derigennem oplever at være på en arbejdsplads med alle de erfaringer, det giver.
  • For de 13-17-årige er supermarkeder det typiske arbejdssted. Her arbejder cirka 33,9 % af alle fritidsjobbere. De næststørste brancher er restauranter og post- og kurertjeneste, som bl.a. dækker avisbude.

 

Vil I vide mere eller med ud på Jobpatrulje i Østjylland, så kontakt gerne Helle Raskgaard, presse- og kommunikationsansvarlig i HK Østjylland, mobil 4292 1060.