Levealderen stiger i Danmark. Heldigvis. Forskere forudser en levealder på måske 100 år i gennemsnit for danskerne. Længere levealder har medført højere pensionsalder og dermed længere arbejdsliv.

Vejskilt med advarsel mod seniorer (foto Colourbox.dk)
Seniorerne udgør en stærkt voksende befolkningsgruppe. Samtidig vokser uligheden mellem seniorerne markant. HK Nordjylland ønsker bedre tilbagetrækningsmuligheder for nedslidte seniorer (foto: Colourbox)

Samtidig har vi et samfund med stigende ulighed – særligt hvad angår økonomi og sundhed.

Denne ulighed risikerer at blive forstærket og forstørret gennem de sidste år på arbejdsmarkedet og ind i pensionslivet.

Derfor håber jeg som formand for HK Nordjylland, at vi snart kan få indkaldt til Trepartsforhandlinger om værdige og gode tilbagetrækningsordninger for de borgere, som har behov for at trække sig før pensionsalderen.

Rige borgere kan med en stor opsparing trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet i god tid, når de ønsker det. Andre seniorer, der har et langt og ofte hårdt arbejdsliv bag sig, må derimod kæmpe sig gennem de sidste år på arbejdsmarkedet med et skrantende helbred.
- Kirsten Estrup Madsen, afdelingsformand i HK Nordjylland

I dag er der meget stor forskel på, hvilket afsæt vi har for at forlade arbejdsmarkedet og tage springet ind i seniorlivet. Rige borgere kan med en stor opsparing trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet i god tid, når de ønsker det. De kan se frem til at nyde et langt og rigt seniorliv med mange gode livs-år, hvor de tilmed kan købe sig til sundhedsydelser, der kan højne livskvaliteten. Denne befolkningsgruppe hører vi sjældent politikerne tale om.

Seniorer udskældes

Andre seniorer, der har et langt og ofte hårdt arbejdsliv bag sig, må derimod kæmpe sig gennem de sidste år på arbejdsmarkedet med et skrantende helbred. Selvsamme mennesker kan se frem til et seniorliv præget af mindre overskud både økonomisk og helbredsmæssigt. Samtidig risikerer de en fremtid, hvor vores velfærdssamfund udhules og får sværere ved tilbyde behandling og tryghed til de ældre, der ikke selv kan betale. Oven i denne usikre og pressede situation kan selvsamme borgere tilmed opleve, at visse politikere udskælder dem som dovne, der bare vil forlade arbejdsmarkedet fordi de vil være livsnydere på andres bekostning.

Vi står i dag med et samfund, hvor stor ulighed truer vores stærkt voksende seniorgeneration. Denne store ulighed er ikke et velfærdssamfund som det danske værdigt.
- Kirsten Estrup Madsen, afdelingsformand i HK Nordjylland

 

I HK Nordjylland møder jeg medlemmer, som meget gerne vil forlade arbejdsmarkedet fordi de simpelthen er slidte. Enten fysisk eller psykisk – eller begge dele. Mange af disse medlemmer har ikke været omfattet af gode arbejdsmarkedspensioner hele arbejdslivet, og de har ikke store friværdier eller opsparinger, som de kan bruge til at lade sig selvpensionere. Disse nedslidte medlemmer må i stedet kæmpe sig gennem de sidste år på arbejdsmarkedet – og nogle af dem risikerer et kortere seniorliv med ringere livskvalitet, når de endelig bliver pensioneret.

Vi står i dag med et samfund, hvor stor ulighed truer vores stærkt voksende seniorgeneration. Denne store ulighed er ikke et velfærdssamfund som det danske værdigt.

Kirsten Estrup Madsen, afdelingsformand i HK Nordjylland
Kirsten Estrup Madsen, afdelingsformand i HK Nordjylland. 

Trepartsforhandlinger
efterlyses 

Jeg oplever generelt, at vi i Danmark har et godt velfærdssystem, hvor alle har rettigheder til tryghed og en økonomisk sikring, der garanterer alle et værdigt liv – uanset om man hører til de rigeste eller fattigste. Men det er som om, at denne tryghed efterhånden udhules for seniorgenerationen, hvor uligheden i stedet vokser markant.

Denne massive ulighed i seniorlivet mener jeg, at vi skal håndtere politisk i en dialog mellem regering og arbejdsmarkedets parter. Derfor ser jeg meget frem til at Regeringen indkalder til trepartsforhandlinger og at vi får et værdigt seniorliv med mere tryghed og mindre ulighed på dagsordenen. Og det haster. For det er hårdt at vente på afklaring for vores medlemmer – særligt når de hver eneste dag kæmper sig på arbejde vel vidende, at for hver dag mindskes muligheden for at kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet for at leve et værdigt seniorliv med livskvalitet.

Lad os sammen finde gode løsninger, der mindsker ulighed og øger værdighed i seniorlivet. Derfor bør vi mødes til Trepartsdrøftelser så hurtigt som muligt.