Kunder der overfuser de unge, nedladende chefer med ydmygende kommentarer og manglende hjælp i utrygge situationer.

Det er blot nogle af de oplevelser, som unge fritidsjobbere har berettet om til Jobpatruljen Sjælland.

Jobpatruljen kører hvert år ud i sommerlandet og taler med unge under 18 år om deres vilkår på jobbet, og her svarer 17 procent, at de føler sig utrygge på jobbet.

- Heldigvis er størstedelen af de unge trygge på deres arbejde, men når 17 procent føler sig utrygge, så er det altså alt for mange, siger Christine Bruun, koordinator i Jobpatruljen Sjælland.

Arbejdsgivere har ifølge arbejdsmiljølovgivningen en særlig forpligtigelse til at sørge for et trygt arbejdsmiljø for deres ansatte under 18 år, da denne gruppe ikke i lige så høj grad er psykisk udviklede til at sige fra, kende risici og bearbejde stress, som voksne er det.

Nedladende chefer og sure kunder

Jobpatruljen har i år fået flere beretninger om chefer, der ikke opfører sig ordentligt og skaber et utrygt arbejdsmiljø. Der er flere eksempler på råbende og opfarende chefer, men også nedladende og ydmygende handlinger.

På en cafe havde en 16-årig ungarbejder ikke fået udbetalt sin løn. Når hun spørger ind til den manglende løn, griner chefen af hende uden at svare konkret på, hvornår lønnen kommer. Et andet sted bliver chefen rasende og farer op, hvis de unge for eksempel stiller spørgsmål til vagtplanen.

I et supermarked, hvor der var mange overtrædelser, havde butikschefen blandt andet vist en 17-årig kvindelig fritidsjobber nøgenbilleder af sig selv. Han truede også de ansatte med fyring, hvis de meldte sig syge eller ikke tog ekstra vagter.

- Vi har desværre mødt unge, som fortæller om et så dårligt arbejdsmiljø, at de er decideret utrygge ved at gå på arbejde. Der er virksomheder, hvor chefen slet ikke burde have med ungarbejdere at gøre – og disse virksomheder reagerer vi altid på med en faglig opfølgning, siger Christine Bruun.

Nogle steder oplever de unge også at blive overfuset af kunder.

50 timers arbejdsuge er ulovligt

Når Jobpatruljen er ude på virksomhederne, oplever de generelt, at der er nogle få overtrædelser, som oftest skyldes uvidenhed omkring lovgivningen.

Men nogle steder er der så mange overtrædelser, at det umuligt kan være en forglemmelse fra arbejdsgiverens side.

Blandt andet i et supermarked, hvor fritidsjobberen arbejdede over 50 timer om ugen i ferieperioden.

- Når vi bliver konfronteret med sådanne alvorlige tilfælde, kan vi ikke lade det passere. Det er absurd, at de unge har en 50-timers arbejdsuge. Ifølge loven må unge under 18 år maksimalt arbejde 40 timer om ugen, siger Christine Bruun.

Jobpatruljen orienterer altid den relevante fagforening eller Arbejdstilsynet, hvis der er alvorlige overtrædelser.

Jobpatruljen Sjælland interviewede i alt 680 unge under 18 år om deres vilkår på jobbet:

  • 17 procent svarer, at de føler sig utrygge på jobbet. Arbejdsgivere er forpligtet til at sørge for et trygt arbejdsmiljø for deres ansatte under 18 år.

  • 26 procent svarede, at de havde ingen eller under 30 minutters pause efter 4,5 timers arbejde. Det er lovpligtigt, at unge under 18 år får en pause efter 4,5 timers arbejde.

  • 94 procent svarede, at de får en lønseddel. Alle lønmodtagere har krav på at få en lønseddel fra deres arbejdsgiver.

  • 20 procent svarede, at de selv skal finde en afløser, hvis de er syge. Ifølge loven skal arbejdsgiveren sørge for dette.

  • 25 procent svarede, at de løfter mere end 12 kilo. Det er lovbestemt, at unge under 18 år ikke må løfte mere end, hvad der svarer til en ølkasse med tomme flasker – altså 12 kilo.

  • 10 procent svarer, at de er kommet til skade på jobbet og 17 procent får fysiske mén, når de er på arbejde. Det kan være ondt i hovedet, ondt i ryggen eller udslæt.