Sidste efterår startede HK Sjælland et nyt netværk for vores medlemmer, der arbejder med ledelse.

Kurt Jakobsen har været med helt fra start, da ledelsesnetværket blev oprettet. Han kendte nemlig allerede godt værdien af et netværk for ledere. Han er leder på en erhvervsskole og har tidligere været leder i kommunalt regi. Derfor var det ikke fremmed for ham med et netværk for ledere i HK, da HK Kommunal i mange år har haft et netværk for ledere i det offentlige.

- HK Kommunal har et rigtig godt netværk – og nu har de tre andre sektorer i HK også slået sig sammen og samlet lederne. Netværket er kommet rigtig godt i gang, for det er trods alt tre sektorer, der skal finde ud af det sammen, fortæller Kurt Jakobsen.

Hver gang netværket mødes er der et fagligt oplæg om et emne, som netværket selv har valgt. Det kan for eksempel være emner som strategisk ledelse, stress eller sundt arbejdsmiljø. Efterfølgende bliver emnet diskuteret og deltagerne deler deres erfaringer.

Men medlemmerne af netværket bruger også hinanden mellem de faglige oplæg.

- Det handler meget om ledelsessparring, og den her sparring foregår også i mellem, at vi mødes til oplæggene. Det er rigtig godt, når man har en udfordring, at vi kan høre lidt om, hvordan andre har tacklet det, siger Kurt Jakobsen.

Vil du være med?

Er du leder og medlem af HK Stat, Privat eller Handel? Så er du velkommen til at komme med i netværket. Den 3. oktober er der igen møde i netværket, hvor Gunner Ørskov kommer og holder oplæg.

Foredraget handler om, at ledelse ikke er noget, man kan tage - man skal vælges til det. Det handler om synlighed, om mennesker og forskellighed. Hvordan man kommer igennem med sin kommunikation, der er nøglen til ledelse. Om virksomhedskultur og vaner, om det vanskelige ved at ændre vaner. Om fornyelse og forståelse for, at det er nødvendigt med forandring, før det er tvungen nødvendigt. Om at viden vokser, og samtidig bliver viden forældet, efterhånden som virkeligheden ændres.

Du kan læse mere om foredraget og tilmelde dig her

HK Sjælland har også et lederforum på Facebook, hvor du blandt andet kan søge sparring med de andre medlemmer og få nyheder om netværkets aktiviteter. Det kan du finde her