- Den offentlige sektor er nemlig blevet langt mere kompleks end tidligere, og det trækker veksler på de fagprofessionelle, der først og fremmest er sat i verden for arbejde med deres målgruppe. Sådan forklarer lektor fra Københavns Professionshøjskole, Niels Borch Rasmussen i et debatindlæg i Altinget.

Han beskriver hvordan fagprofessionelle forlader deres fag, fordi de føler sig overbebyrdet af administrativt arbejde, der tager tid fra deres kerneopgave. De administrative opgaver fylder nemlig mere og mere. Og det handler om meget mere end det dokumentationsarbejde, som længe har været udskældt i debatten om den offentlige sektor. Det handler i stigende grad om organisatoriske opgaver som koordinering og udvikling.

Niels Borch Rasmussen nævner at især digitaliseringen, som ellers skulle forestille at skabe en mere effektiv og friktionsfri offentlige sektor – i stedet har lagt flere opgaver over på de fagprofessionelle. Deres tid går med at lære nye systemer at kende, koordinere arbejdsgange og udvikle rutiner i en urskov af systemer, der hele tiden bliver udskiftet og opdateret.

- Automatreaktionen har hidtil været at råbe efter flere hænder til de store velfærdsområder. Men som vi alle er blevet pinefuldt bevidste om, så står der ikke friske geledder af fagprofessionelle klar til at komme de trængte velfærdsområder til undsætning. Vi står derfor midt i en velfærdskrise, uden at nogen har reelle svar på, hvordan vi løser udfordringen med rekruttering og fastholdelse. Men hvad hvis løsningen ikke er flere fagprofessionelle, men derimod at skabe bedre organisatoriske rammer for de fagprofessionelle, vi i forvejen har? I vores desperation overser vi den vigtige funktion, som administrative medarbejdere har i offentlige velfærdsorganisationer, lyder det fra Niels Borch Rasmussen.

Administrative medarbejdere er nøglemedarbejdere

Han opfordrer til, at vi dropper fastlåste forestillinger om kolde og varme hænder og i højere grad forstår og anerkende administrative medarbejdere som nøglemedarbejdere i vores velfærdsorganisationer.

- Administrative medarbejdere har forvaltningen og organisationen som deres fagområde, og det handler i dag om langt mere end blot at følge faste administrative procedurer. En del af kernefagligheden er et koordinere tværprofessionelt samarbejde, integrere digitale løsninger i opgaveløsningen og sikre effektive arbejdsgange og kommunikationsveje i organisationen. Administrationsfaglighed handler med andre ord om at håndtere velfærdsorganisationers stigende kompleksitet med henblik på at understøtte fagprofessionelles kerneopgave, skriver Niels Borch Rasmussen.

Han mener altså, at vi skal droppe fastlåste forestillinger om kolde og varme hænder og i højere grad forstå og anerkende administrative medarbejdere som nøglemedarbejdere i vores velfærdsorganisationer. Til gengæld vil en investeringen i administrative ressourcer sikre robuste og veldrevne organisationer, der giver fagprofessionelle mulighed for at gøre det, de er sat i verden for.