Illustration: Lars Andersen

OK24 nærmer sig med hastige skridt, og DU kan være med til at skyde forhandlingerne i gang. Vi vil gerne vide, hvad der er vigtigt for dig – og for at du har et godt arbejdsliv. Derfor vil vi bede dig og dine kolleger om input til, hvordan vi sikrer de bedste arbejdspladser i kommuner og regioner, og ikke mindst viden om, hvordan I ser på udfordringerne i arbejdslivet.

HK Kommunals bestyrelse håber, at rigtig mange har lyst til at bidrage med synspunkter og ønsker. Det har nemlig stor betydning, når vi skal i gang med forhandlingerne, siger HK Kommunals formand Lene Roed.
- Det har en enorm vægt til forhandlingerne, at vi kommer med et billede af helt aktuelle udfordringer og ønsker fra arbejdspladserne. Som forhandlere bliver vi taget meget seriøst, når arbejdsgiverne kan se, at vores synspunkter er forankret i hverdagen i kommuner og regioner. Samtidig giver de mange medlemsinput et rigtig godt grundlag for forhandlingerne, lyder det fra Lene Roed.

Giv din mening til kende

I uge 35 og 36 vil politisk valgte og tillidsrepræsentanter skabe opmærksomhed om de kommende overenskomstforhandlinger rundt omkring i landet og indsamle synspunkter og input. Men du kan også give din mening og ønsker til kende digitalt på Hk.dk/ok24svar.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad der fylder på arbejdspladserne netop nu. Du kan give din mening tilkende fra 28. august til og med 8. september. Det sker på hjemmesiden www.hk.dk/ok24. Der kommer yderligere oplysninger i HK Kommunals nyhedsbreve og på Facebook.

Formel indsamling af krav

Ud over indsamlingen af synspunkter fra medlemmerne er der også den formelle indsamling af overenskomstkrav. Ønsker du eller din klub at indsende et formelt krav til overenskomstforhandlingerne, skal det ske senest d. 22.september 2023. Det foregår også på Hk.dk/ok24.

Overenskomstforhandlingerne i 2024 vil uden tvivl komme til at foregå i skyggen af svære trepartsforhandlinger, besparelser i kommuner og regioner og en presset dansk økonomi. Men trods vanskelige forhandlingsudsigter vil Lene Roed og HK Kommunals forhandlingsudvalg gøre alt for at opnå det bedst mulige resultat for jer.

- Medarbejderne er den vigtigste ressource i kommuner og regioner. Og derfor er det også helt nødvendigt at fastholde og udvikle gode og fleksible arbejdspladser. Samtidig har vi jo med inflationen set en udhuling af reallønnen det seneste års tid, så det er klart, at løn også er en vigtig prioritet for os, siger Lene Roed.

Hvem forhandler hvad?

De generelle krav, som er fælles for alle i kommuner og regioner, forhandles gennem
Forhandlingsfællesskabet. De specielle krav, som kun vedrører HK Kommunals grupper, forhandles af HK Kommunal.

 

Din mening

Giv din mening tilkende fra 28. august- 8. september og indsend formelle krav senest 22. september her: Hk.dk/ok24

Hovedpunkter i OK24-processen

Primo august 2023
• Baggrundsmaterialer og præsentationer sendes til tillidsrepræsentanterne til brug på bl.a. klubmøder


28. august-8. september 2023
• OK24-kampagneuger med aktiviteter på arbejdspladserne (Sæt kryds i kalenderen!)


22. september 2023
• Frist for indsendelse af krav fra afdelinger, klubber og medlemmer


23. oktober 2023
• Forbundssektorbestyrelsen vedtager overenskomstkrav


15. december 2023
• Forhandlingsfællesskabet holder repræsentantskabsmøde og vedtager generelle krav


Ultimo december 2023
• Parterne udveksler krav


28. februar 2024
• Sidste frist for at nå til enighed mellem parterne


Marts 2024
• Urafstemning om forhandlingsresultatet


1. april 2024
• Den nye overenskomst træder i kraft