Lene Roed. Formand for HK Kommunal

Lene Roed, formand for HK Kommunal, siger da ikke nej tak til en økonomisk håndsrækning til kommuner og regioner. Men hun gør opmærksom på, at pengene langtfra rækker til at dække inflationsregningen. Foto: Tom Ingvardsen

- Regeringen skal have kredit for, at den med en økonomisk håndsrækning anerkender den særdeles trængte økonomi i kommuner og regioner. Men de nye penge rækker langtfra, hvis bare inflationsregningen skal dækkes. Serviceforringelser for borgerne og fyringer af medarbejdere vil også efter regeringens udspil desværre stadig være uundgåelige.

Sådan lyder det fra HK Kommunals formand Lene Roed, efter at regeringen har bebudet, at den i forbindelse med finanslovsudspillet vil tilføre kommunerne ekstra 650 millioner kroner og regionerne ekstra 350 millioner kroner i 2024.

Behov for langsigtet finansiering

I kommunerne står man ifølge HK Kommunals formand med en inflationsregning på to milliarder kroner, mens økonomien i regionerne både lider under manglende inflationsdækning på en milliard kroner og stærkt stigende medicinpriser.

- Den nære velfærd har igennem en længere periode været underfinansieret, og det nytter ikke, at skiftende regeringer drypvist sender halve løsninger afsted i kommunernes og regionernes retning, siger Lene Roed og fortsætter:

- Vi har brug for en seriøs drøftelse af, hvordan vi på den lange bane kan sikre den finansiering, der skal til, for at vi som samfund kan efterkomme borgernes og patienternes berettigede forventninger til en tidssvarende velfærd.

Administrative kompetencer sikrer kvaliteten

Samtidig med tilførslen af de ekstra penge så fastholder regeringen, at der bare i 2024 skal spares i alt én milliard kroner på de administrative funktioner i kommuner og regioner.

- Hvis regeringen fastholder den ambition, bliver værdien af det nye økonomiske løft så meget desto mindre værd. For de administrative kompetencer er i den grad forudsætningen for, at alle medarbejdere i den kommunale og regionale velfærdsproduktion kan udnytte deres fagligheder med høj kvalitet.

HK’erne sikrer ifølge Lene Roed i det hele taget, at vi kan drive et kompliceret velfærdssamfund effektivt og fleksibelt.

Artiklen er opdateret 25. august 2023