CV

Pia Alsgaard, sektionsleder i Silkeborg Kommune:

• HK-uddannet i Aarhus Kommune, Løn og Personale i 1996-1998.
• Personalekonsulent i daværende Kjellerup Kommune (i dag Silkeborg Kommune) i 2003.
• Deltog i førlederprogram og blev sektionsleder i Silkeborg Kommunes Personaleservice, Organisation og Personale i 2019.
• Har suppleret kommunom-uddannelsen med en diplomgrad i offentlig administration og er pt. i gang med en Master i Offentlig Ledelse ved SDU.
• Har desuden gennemført en lang række kurser og forløb i ledelse m.m.
• Medlem af HK Kommunal Chefgruppens bestyrelse, 2023..

 

Da Pia Alsgaard i 2013 gik fra at være personalekonsulent til at blive teamleder i Silkeborg Kommune, var det ikke en barnedrøm om at blive leder, som gik i opfyldelse. Men folk med falkeblik i organisationen havde alligevel spottet Pia Alsgaards potentielle ledertalent, og hun takkede ja til at gennemgå kommunens førlederforløb. Resten er historie, som man siger.

I dag er titlen som teamleder skiftet ud med sektionsleder i Personaleservice, Organisation og Personale – stadig i Silkeborg Kommune, som Pia Alsgaard i år kan fejre 20-års jubilæum hos.
- Silkeborg Kommune er en fantastisk arbejdsplads, som har højt til loftet og bl.a. med mulighed for at udvikle sig ind i ledelse. Vi har et godt førlederprogram, som jeg jo selv har været igennem i sin tid, og vi arbejder strategisk og fokuseret med at spotte og udvikle morgendagens ledertalenter, fortæller hun.

Vil fremme HK’ere i ledelse

Måske netop derfor er et af Pia Alsgaards fokuspunkter som nyt medlem af HK Kommunal Chefgruppens bestyrelse – sammen med de øvrige pejlemærker for Chefgruppens arbejde – at gøre sit til at rette spotlyset mod den HK-ledertalentmasse, som hun mener findes på de kommunale og regionale arbejdspladser.

- Den nye post i bestyrelsen affødte nogle tanker om, hvad jeg kan byde ind med, og det slog mig ret hurtigt, at jeg vil gerne vil fremme HK’ere i ledelse og topledelse. Jeg mener, at vi som HK’ere har et rigtigt godt afsæt for at træde ind i ledelse, fordi vi har en bred faglighed, et solidt indblik i processer på vores arbejdspladser og et stort know-how i forhold til, hvad organisationerne efterspørger. Vi er ofte med til at drive udvikling og forandring på arbejdspladserne, og det kræver både organisatoriske og relationelle kompetencer – som jo også er vigtige i ledelse, siger Pia Alsgaard.

Hun mener, at HK’erne fuldt ud matcher andre faggruppers baggrunde og forudsætninger for at befolke kontorerne på ledelsesgangene rundt omkring.
- For mig at se skal vi udvikle HK’ernes kompetencer i retning af ledelse, hvis vi vil gerne have dem ind på lederposterne i fremtiden. Så det handler om at smøge ærmerne op og komme i gang – få gjort nogle af de unge nysgerrige på ledelse og lave nogle øvebaner for dem. Vi har ikke råd til at undvære dem fremover.

Et unikt indblik i ledelse

Derudover bakker Pia Alsgaard fuldt ud op om de øvrige pejlemærker, som Chefbestyrelsen har sat som dagsorden for de kommende års arbejde.
- Arbejdsmiljøet på arbejdspladserne, herunder også vores egen trivsel som ledere, er utroligt vigtigt at få talt mere om. Det samme gælder de nye, hybride arbejdsformer, som er kommet til os med corona. Og så skal vi også have sat en dagsorden i forhold til at lede den teknologiske og digitale transformation. Det er en stor opgave, som ikke altid følges op af de nødvendige ressourcer, men vi kommer ikke udenom den udvikling, som er i fuld gang. Så her må vi også sætte vores aftryk som Chefbestyrelse.

Hvad kan du selv bidrage med til de dagsordener og til arbejdet i Chefbestyrelsen?
- Jeg har mange års erfaring med at rådgive ledere, og via mit job som sektionsleder har jeg et unikt indblik i ledelse udfoldet på mange niveauer. Det giver mig et godt og tværgående overblik for at kunne se udviklingsmuligheder og områder, hvor vi kan gøre mere for lederne. Især når det gælder vores eget arbejdsmiljø, har jeg i min ledelsespraksis set, at mange vælger ikke at tale højt om, at de måske ikke selv trives så godt. Derfor er det vigtigt, at Chefbestyrelsen er med til at sætte den dagsorden, siger Pia Alsgaard.