Sagsbehandlerne på jobcentret i Frederiksberg Kommune har haft en række sager, hvor borgeren har brugt en partsrepræsentant.

Men det har givet anledning til uenighed om, hvordan det skal forstås.

Særligt i de sager og møder, hvor borgeren har pligt til selv at deltage, fx i forbindelse med jobsamtaler og møder i rehabiliteringsteamet.

Ankestyrelsen slår fast, at en myndighed iflg forvaltningslovens § 8 kan kræve, at borgeren medvirker personligt, når det har betydning for sagens afgørelse.

Borgeren skal medvirke

Konsekvensen er, at partsrepræsentanten reelt ikke kan have de samme rettigheder som ellers er gældende, men må nøjes med at være ”bisidder”.

Dvs at bisidderen ikke må afskære borgeren fra at medvirke i dialogen under mødet, idet samtalerne er individuelle og dermed som udgangspunkt skal føres mellem borgeren og jobcenteret – en opfattelse, som Ankestyrelsen anerkender.

Ankestyrelsen understreger dog, at sagsbehandleren bør foretage en konkret vurdering af, om der er grundlag for at begrænse retten til at lade sig, hvis en bisidder undlader at respektere, at borgeren i nogle situationer har pligt til personligt at medvirke ved sagens behandling.

Frederiksberg Kommune oplyser, at de over for medarbejdere på jobcentret går i gang med at indskærpe forståelsen og fortolkningen af reglerne om retten til at lade sig repræsentere eller bistå.