Overalt i landet er regioner og kommuner i gang med at lægge budgetter for 2024 – og prøve at redde økonomien for 2023. Begge dele er mange steder særdeles vanskeligt. Udgifterne stiger nemlig markant – og indtægterne følger ikke med.  
Samtidig med at regioner og kommunerne bløder besparelser, så planlægger Regeringen at åbne en gavebod med skattelettelser. 

Pengekasse med pengesedler, der stikker ud - foto Colourbox.dk
Den danske økonomi er god - og vi skal hellere bruge pengene på at investere i velfærd end i skattelettelser, lyder budskabet fra Katharina Hauge Antonsen, formand for HK Kommunal Nordjylland. 

 

Arbejdsmiljø trues

Når jeg besøger HK Kommunals medlemmer på arbejdspladserne og taler med vores tillidsvalgte, så er budskabet klart: Vi er presset som aldrig før. Borgerne får ikke den service, som de fortjener. Medarbejderne bliver ramt af stress og sygemeldinger på grund af overbelastning i et stadig mere presset arbejdsmiljø. Og flere og flere forlader de offentlige arbejdspladser – enten fordi de bliver slidt af dårlige arbejdsforhold – eller fordi de vælger at søge job på arbejdspladser uden det arbejdspres, som de oplever på regionale og kommunale arbejdspladser.

Langsigtede konsekvenser

Fortsatte besparelser på vores velfærd kan ikke bare rettes op igen på kort tid. Erfarne og dygtige medarbejdere, der bliver fyret som et led i besparelser, kan være tabt for altid – hele det faglige miljø, der er opbygget i årtier, kan visne bort. Og nye medarbejdere til offentlig velfærd kan ikke bare rekrutteres på et splitsekund. For hvem vil søge ind i et fag, som politikerne taler ned og gør til genstand for vedvarende sparekrav? Hvem vil søge ind i et fag uden fagligt fællesskab og en lys fremtid?  

Vi kan risikere, at hele grundlaget for velfærden i mellemtiden har udviklet sig til en ruin uden hverken dygtige medarbejdere eller moderne faciliteter
- Katharina Hauge Antonsen, formand for HK Kommunal Nordjylland.

 

Skillevejen

Vi skal vælge, hvilken vej vi skal betræde: Vi kan investere i offentlig velfærd og videreudvikle det danske samfund, som et af verdens bedste og tryggeste, eller vi kan vælge at afvikle velfærden og bruge pengene på kortsigtede skattelettelser. 
Som formand for HK Kommunal Nordjylland er valget mellem velfærd og skattelettelser nemt. Jeg vælger velfærden. Alt andet bliver alt for dyrt for samfundet både på kort og på langt sigt. 

Går vi vejen, der fører til skattelettelser, så skal vi huske, at vi ikke bare kan vende om og gå tilbage for i stedet at betræde den vej, der fører ind i fremtidens velfærd. 
Vi kan nemlig risikere, at hele grundlaget for velfærden i mellemtiden har udviklet sig til en ruin uden hverken dygtige medarbejdere eller moderne faciliteter. 

Jeg tror ikke, at skattelettelser for ret mange mennesker vil virke attraktivt – slet ikke, når prisen kan være, at velfærdssamfundet kollapser og måske går tabt for altid. 

Derfor opfordrer jeg Regering og Folketing til at stoppe sparekravene og i stedet investere nogle af samfundets milliarder i den fælles velfærd frem for kortsigtede individuelle skattelettelser. 

Katharina Hauge Antonsen - Formand HK Kommunal Nordjylland
Katharina Hauge Antonsen, formand for HK Kommunal Nordjylland.