HK Kommunals næstformand, Pia Lund Jeppesen, fortæller, at chikanen i mange tilfælde følger vores medlemmer hele livet.

Trusler, intimideringer og offentlig udhængning på sociale medier. Borgerchikane af offentligt ansatte udgør et stigende problem. Det gælder også blandt HK Kommunals medlemmer. Det viser fagforeningens undersøgelser af arbejdsmiljøet i kommuner og regioner.

I HK Kommunal tager næstformand, Pia Lund Jeppesen, problemet særdeles alvorligt.

- Chikanen får i mange tilfælde vidtrækkende følger for vores medlemmers hele liv. Sygemeldinger, angst og mistrivsel er alt for ofte følgevirkninger for de medlemmer, der har været udsat for grænseoverskridende adfærd fra borgernes side, fortæller Pia Lund Jeppesen til blandt andre TV Avisen.

Medarbejderen skal skærmes

HK Kommunal arbejder ifølge HK Kommunals næstformand i flere sammenhænge på at få forebygget og håndteret chikanen.

- Helt afgørende er det i alle tilfælde, at den medarbejder, der bliver chikaneret, aldrig må stå alene med problemet. Det er hele arbejdspladsens og mest af alt ledelsens ansvar at stille sig imellem borgeren og den ansatte, siger Pia Lund Jeppesen.

Derudover skal den ansatte i pressede og truende situationer altid kunne hente supervision hos ledelse og tillidsrepræsentant, pointerer hun.

Det er særlig de medarbejdere, der har borgerkontakt, som det for eksempel er tilfældet i børnetandplejen, på jobcentre, i borgerservicecentre og i teknik- og miljøafdelingerne, der bliver ramt. Men HK’erne bliver ifølge Pia Lund Jeppesen sandsynligvis udsat for endnu flere chikanerier, end de anmelder.

- Omfanget er svært at blive klog på, for det er svært at dokumentere. Det er både ubehageligt at blive udsat for og gøre noget ved for eksempel ved at indberette og anmelde det, siger hun til DR Nyheder.

Politikernes retorik forstærker chikanen

HK Kommunals næstformand anerkender og forstår frustrationen hos de borgere, der har svært ved at finde rundt i og leve op til de krav og regler, lovgivningen angiver.

Men chikanen kan ifølge Pia Lund Jeppesen også skyldes den negative måde, folketingspolitikerne italesætter flere HK-funktioner på. Hun nævner beskæftigelsesindsatsen og administrationen som eksempler. Politikernes retorik kan få borgerne til at føle, at politikerne deler deres vrede, og at den er berettiget, mener Pia Lund Jeppesen.

- Deres nedsættende tale om administrative opgaver og visse grupper af offentligt ansatte kan brede sig til en legitimering af, at ’hvis de kan, så kan jeg også’, lyder det fra næstformanden i TV Avisen.

Den udlægning finder genklang hos Merete Monrad, der er forsker på Aalborg Universitets Institut for Sociologi og Socialt arbejde.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) erkender, at politikernes tone også har en betydning for, at HK’ere og andre offentligt ansatte bliver chikaneret, truet eller hængt ud på de sociale medier.

- Jeg kunne aldrig drømme om at pege fingre ad den enkelte medarbejder. Men vi har da et politisk ansvar. Også i det hele taget for, hvordan vi bidrager til tonen. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi skruer en tand ned, siger ministeren til DR Nyheder.

Velfærdsforringelser giver frustrationer

En anden årsag til borgerchikanen skal findes i de velfærdsforringelser, kommuner og regioner har måtte lægge navn til gennem de senere år, vurder Pia Lund Jeppesen.

- Besparelser i kommuner og regioner betyder, at der bliver for stor afstand mellem borgernes forventninger til kvaliteten af velfærden og så den service, der reelt er råd til. Den manglende økonomi betyder også, den enkelte ansatte skal servicere flere borgere, end godt er, siger HK Kommunals næstformand og fortsætter:

- Besparelserne er sammen med folketingspolitikernes mangel på vilje til at stå på mål for besparelserne også en medvirkende årsag til, at frustrerede borgere i nogle tilfælde udøver chikane af vores medlemmer.

Beskæftigelsesmedarbejder blev chikaneret

En af de HK’ere, der personligt har oplevet chikanen, er beskæftigelsesfaglig medarbejder på Jobcenter Viborg, Karina Bertelsen:

- Jeg havde en episode, hvor en borger ikke var enig i den afgørelse, jeg havde vurderet, var den rigtige. Herefter vælger borgeren at offentliggøre mit navn og min mailadresse og nogle korrespondancer, vi havde haft, på de sociale medier, fortæller Karina Bertelsen til TV Avisen.

Chikanen mod Karina Bertelsen stoppede ikke med det. Efterfølgende modtog hun nemlig en ubehagelig besked fra den pågældende borgers pårørende.

- Den pågældende udtaler sig om, hvordan jeg kan leve med mig selv, og oplyser også om nogle private forhold omkring mig, som jeg ikke ved, hvor personen har fra, siger Karina Bertelsen.

Artiklen er opdateret 05. september 2023