Kim Jung Olsen

Kim Jung Olsen, faglig chef i HK Privat. Foto: Lisbeth Holten

Er der en bestemt hændelse, der har vakt din politiske interesse?
Så skal vi langt tilbage i tiden - helt tilbage til folkeskolen, hvor jeg i 1. klasse på Jagtvejens Skole på Nørrebro blev elevrådsrepræsentant for min klasse.
Hændelsen var, at jeg i en tidlig alder lod mig vælge til at varetage fællesskabets interesser, og derigennem blev også min interesse for politik vakt.

Hvilken skønlitterær bog har gjort størst indtryk på dig?
"Kammerat Napoleon" af George Orwell. Det er en bog, jeg læste første gang i mine unge dage, og som gjorde stort indtryk på mig. Jeg kan godt finde på at genlæse den med nutidens briller og drage paralleller til verden omkring os. Orwells satiriske fabler holder stadig, ikke mindst set i lyset af det krigshelvede, som Putin har påført befolkningen i Ukraine.

Hvad er din favoritferiedestination?
En feriedestination, hvor man også er aktiv, kan noget. Det kan være en storbyferie, hvor man går Berlin, Barcelona, eller en anden storby tynd eller vandreture i Norge eller cykelture i Frankrig.
Men de sidste 10 år har vi haft en fast sommerferieuge, hvor hele familien er samlet, også ungerne med kærester osv. Her handler det ikke så meget om feriestedet, men mere om familiefællesskabet.

Hvad har været det største øjeblik i dit liv?
Her vil det være nærliggende at sige mit første barn - men hvad så med de to andre, det var jo lige så stort. Men det gode spørgsmål er jo; har jeg haft det endnu? Jeg har jo kun lige passeret halvvejslinjen.

Hvilke udfordringer står HK Privats medlemmer over for?
En af udfordringerne for HK Privats medlemmer i disse år er, at vi skal sikre, at de undgår en reallønstilbagegang. Det er en udfordring, vi som fagforening skal være med til at håndtere.

Vi kigger også ind i en digitalisering, som er i rivende udvikling med eksempelvis kunstig intelligens. Hvordan kommer det private funktionærarbejdsmarked til at se ud om 5 til 10 år, hvilke typer arbejdspladser får HK-Privats medlemmer i fremtiden? Vi skal være med til at sikre, at HK Privats medlemmer løbende styrker deres kompetencer i virksomhederne med efteruddannelse og kurser til fremtidens jobs.

Hvad er HK Privats vigtigste opgave?
At vi løbende skal kunne matche arbejdsgiverne ligeværdigt - det gælder både ude på den enkelte arbejdsplads og over for arbejdsgiverorganisationerne.
Det kan vi kun, hvis vi løbende får en tilgang af både flere medlemmer og flere tillidsvalgte - samt får flere medlemmer overenskomstdækket. Så vi sammen kan anvende vores styrke til at få politisk indflydelse og løbende forbedre medlemmernes løn og ansættelsesvilkår.

Mange medlemmer ønsker sig lavere og mere fleksibel arbejdstid. Hvor står du?
Det er korrekt, at regeringen har lavet et indgreb i de rettigheder, som arbejdsmarkedets parter i fællesskab har aftalt, ved at vedtage at vi skal arbejde på store bededag.
Omkring fleksibel arbejdstid handler det i min optik også om, at man i sit arbejdsliv er i nogle forskellige arbejdslivssituationer.

I perioder i arbejdslivet kan man have behov for mere fleksibilitet i arbejdstiden. Eksempelvis når du får en familie; så skal lille Otto afleveres og hentes inden for institutionernes åbningstider. Så bliver dine børn store, du får mere fritid, og der kan opstå endnu en ny arbejdssituation.

Derudover er det vigtigt i forhold til fleksibiliteten, at vi kan få indrettet et fleksibelt arbejdsmarked, hvor vi også kigger på arbejdstid for dem, der har ubekvemme arbejdstider - om aftenen og natten. De er jo trods alt mere udsatte i forhold til at få arbejdstid og familie/fritid til at hænge sammen.

Her er det også relevant at nævne hjemmearbejde, som er blevet en synlig mulighed efter corona. Der kan udfordringen være, at man skal klargøre skellet mellem arbejdstid og fritid. Det kan nemlig nemt blive udvisket, når man sidder derhjemme, for hvornår arbejder du, og hvornår har du fri? Her er der brug for, at der bliver skabt nogle klare forventningsafstemninger om rammerne for hjemmearbejde.

Så har vi diskussionen omkring fire dages arbejdsuge. Det hænger i min optik kun sammen, hvis vi i samme ombæring taler om reduceret arbejdstid. At presse 37 timer ned på fire dage har jeg svært ved at se, kan lade sige gøre i alle familier. Omvendt kan vi se, at i nogle af de virksomheder, der har forsøgt sig med fire dages arbejdsuge, sænkes stressen, og produktiviteten øges - og produktivitetsstigningen er blevet brugt til at reducere arbejdstiden til eksempelvis 32 timer.

Men arbejdstid er en klassisk fagforeningskampplads, og jeg ser ligeledes for mig, at medlemmernes ønske om fleksible arbejdstider under en eller anden form vil blive genstand for fremtidens overenskomstforhandlinger.

Hvordan kan man efter fire år med dig på formandsposten mærke forskellen?
Ja, ud over at være et glad og stolt HK Privat-medlem, så skal de kunne mærke det på den måde, at de med sikkerhed i stemmen vil anbefale et HK Privat-medlemskab til de kolleger, der ikke er medlem af fagforeningen.

Fordi det at være en del af HK Privat-fællesskabet på en arbejdsplads skal gøre en forskel på medlemmernes løn og ansættelsesvilkår i et godt langt arbejdsliv. Medlemmerne skal have tryghed med vores lønforsikring, de skal have de bedste forudsætninger for løbende lønudvikling, og de skal have adgang til faglig udvikling gennem kurser og efteruddannelse lige fra elev/studiestart til seniorliv.

Eksempelvis skal HK Privat være den fagforening i Danmark, der bliver bedst kendt på deres lønarbejde. Det handler om vores lønrådgivning og lønværktøjer til medlemmer og tillidsrepræsentanter, så når et HK Privat-medlem eller en tillidsrepræsentant går ind til en lønsamtale, er det med de bedste forudsætninger for at opnå et tilfredsstillende resultat.

Kim helt kort

Alder:
56 år

Uddannelse:
Litografisk trykker 1983-87. Ledelse og Økonomi - Den Grafiske Højskole/DJMX 1994-97. Diplom i Organisationsledelse 2002-04.

Tillidsposter:
Faglig chef i HK Privat fra 2015, faglig sekretær, HK Privat 2011, Stedfortræder (faglig chef), HK Hovedstaden IMI fra 2002 til 2011, faglig konsulent, HK København - afdeling 5 fra 1998. Haft tillidshverv hos Aller Press og Stenby Tryk.

Civilstatus:
Livsledsager Inaluk, sammen har vi tre voksne døtre og p.t. 3 børnebørn.