Fra 2024 skal der findes reduktioner i administrative opgaver og årsværk for 50 millioner kroner stigende til 150 millioner kroner i 2030. Dertil kommer de besparelser som må forventes på baggrund af de kommende budgetforlig.

Da primært administrationen igennem mange år har været det mest yndede sparemål for indfrielse af de politisk bestemte besparelser, er langt hovedparten af de resterende administrative opgaver underlagt revisionskrav, lovmæssige og statslige krav, samt opgaver, som relaterer sig direkte til byens borgere.

 

Tegning: Kristian Bay Kirk

Er der noget tilbage som kan kategoriseres som unødig administration?


Uden omsvøb bør det være åbenlyst for de fleste, at besparelser i den størrelsesorden ikke kan gennemføres uden at det kan mærkes på serviceniveauet for byens borgere, for deres retssikkerhed og for de nødvendige interne procedurer i Aarhus Kommune, som gør, at kommunen hænger sammen.

Som tillidsrepræsentanter er vi bevidste om, at administrative besparelser, udspringer af det økonomiske indgreb overfor kommunerne fra den siddende SVM-regering. Det må derfor være op til byrådet at udvise rettidig omhu, ved at være helt skarpe på de forventede konsekvenser af besparelserne. Ikke kun i forhold til medarbejdernes arbejdsmiljø, men også i forhold til byens borgere, der som wminimum har krav på at vide hvad de fremover kan forvente af kommunen.

Hvordan vil Aarhus byråd løse den opgave?

Som HK-fællesstillidsrepræsentanter er vores primære opgave at sikre kollegerne ordentlige arbejdsforhold. Det kan vi gøre i vores daglige arbejde i kommunens MED-system og i samarbejde med vores ledelse. Her kan vi allerede nu se en konsekvens. Arbejdet med Aarhuskompasset og ”de vilde problemer” er blevet kompliceret. Særligt når vi arbejder med fastholdelse/tilknytning til arbejdspladsen og rekruttering til samme. For hvem er det, som ønsker at arbejde for Aarhus Kommune under de forhold som medarbejderne (og ledelsen) bliver givet?

Som borgere i Aarhus betaler vi ikke skat for vores fornøjelses skyld. Vi gør det, fordi vi forventer et samfund som tager ansvar over for dem, der ikke kan selv. Det betyder samtidig, at de politikere vi har givet ansvaret og magten for indretningen af vores samfund, skal leve op til deres ansvar, og gøre det på en måde, så alle borgere kan være trygge vel vidende, at deres retssikkerhed ikke bliver trådt under fode, og at der er styr på de kommunale processer både internt i kommunen og i relation til borgerne.

Administrationen holder sammen på alle kommunale opgaver. Vi kan ganske enkelt ikke undværes.

 

HK-Fællestillidsrepræsentanterne i Aarhus Kommune
Hanne Vinther (MKB)
Helle Rix (MSB)
Ole Sønderup (MBU)
Tina Offersen (MTM)
Regitze Andersen Piechnik (MSO)
Veli Metin (MBA)