Hun går stedkendt rundt i HK Østjyllands hovedkontor i Brabrand. For selv om Tina Bjerre Tørring først har første arbejdsdag som ny formand for HK Privat Østjylland den 6. september har hun været vant til at komme i huset – både som tillidsrepræsentant, som bestyrelsesmedlem og senest som næstformand.

 

Tina Bjerre Tørring

Tina Bjerre Tørring, ny formand for HK Privat Østjylland

 

En kamp for overenskomst

Tina Bjerre Tørring kommer fra et job i Kundecentret på DESIGNA A/S i Kjellerup, hvor hun har været i 17 år - de seneste 4 år også som tillidsrepræsentant. Hendes arbejdsgiver meldte sig ind DI, og så lå det lige til højrebenet, at de kontoransatte selvfølgelig skulle være dækket af HK-overenskomsten. Desværre var de på det tidspunkt kun tre medlemmer af HK, og der var lang vej op til mindstekravet på 50 %.

Efter et møde med HK, påtog Tina og to andre kollegaer sig opgaven med at få organiseret kollegaerne, og heldigvis kunne de fleste godt se, at de kontoransatte selvfølgelig også skulle være omfattet af en overenskomst, nu hvor kollegaerne ude i produktionen havde været dækket længe. På den stiftende generalforsamling blev Tina Bjerre Tørring enstemmigt valgt af sine kollegaer og efter et par år som TR, stillede hun op til bestyrelsen i HK Privat Østjylland og blev valgt ind.

- Jeg kan varmt anbefale andre tillidsrepræsentanter at stille op til bestyrelsen, hvor vi virkelig er med til at sætte retning for organisationen, fortæller Tina Bjerre Tørring.

Så ringede telefonen

Da telefonen så en dag ringede, og Søren Sørensen fortalte, at han havde fået et nyt job, kom det som en stor overraskelse for Tina Bjerre Tørring.

- Jeg blev meget overrasket, og jeg så med det samme en stor mulighed for mig. Jeg brænder for at gøre en forskel for HK’s medlemmer og for at være med til at sætte retning for HK og for arbejdsmarkedet. Jeg vil nok altid være tillidsrepræsentant inderst inde - men en formand er vel egentlig også alle medlemmers TR, siger Tina Bjerre Tørring og fortsætter:

- Vi har en rigtig god bestyrelse og nogle engagerede og fagligt stærke medarbejdere, og jeg ser frem til at løfte opgaven sammen med dem.

Organisering og relationer

Men hvilke mærkesager har hun så, den nye formand? Det bliver hurtigt meget klart, at organisering og relationer står højt på hendes liste.

- Mange medlemmer af HK er ikke dækket af en overenskomst på arbejdspladsen, og derfor skal vi have organiseret flere nye medlemmer og få en overenskomst. Og de steder, hvor vi har overenskomst, skal vi gøre endnu mere opmærksomme på os selv og det store arbejde vi laver for at sikre gode løn- og arbejdsforhold. Det ER vigtigt at være medlem af en rigtig fagforening, og det ER vigtigt, at have en stærk tillidsrepræsentant på arbejdspladsen. Det giver bedre forhold og bedre trivsel, siger Tina Bjerre Tørring.

 

Tina Bjerre Tørring

Tina Bjerre tørring ønsker at 50% reglen afskaffet.

Afskaf 50 %-reglen

50 %-reglen, som opstod i 1940’erne, forhindrer mange HK’ere inden for det private område i at få overenskomst på arbejdspladsen. Langt de fleste på det danske arbejdsmarked er dækket af en overenskomst, hvis deres arbejdsgiver er medlem af en arbejdsgiverforening. Uanset om arbejdspladsen er stor eller lille, og uanset hvor mange der arbejder inden for et bestemt fagområde. Bare ikke HK’erne inden for det private område.

Som HK’er skal endnu en betingelse være opfyldt, for at du har de rettigheder, som en overenskomst giver, fx pensionsindbetaling og ret til løn under barsel: Mindst halvdelen af dine HK-kolleger skal være medlem af HK.

- Jeg mener, at det er diskriminerende, at privatansatte skal trækkes med en regel fra 1940’erne, som fratager dem retten til ordnede forhold på arbejdspladsen. Det er også indirekte kønsdiskriminerende, fordi de fleste HK’ere er kvinder, siger Tina Bjerre Tørring.

Privat om Tina

Tina Bjerre Tørring bor i Kjellerup og er på 22. år gift med Martin. Martin er også HK'er og er ansat i indkøbs- og logistikafdelingen på Hospitalsenhed Midt. De har to store børn; Sebastian på 21 år som læser på DMJX, og Isabella på 18 år som går i 3G på Viborg Katedralskole.

Hendes fritid går med fagligt arbejde som TR og som deltager på det første hold af fagligt aktive HK’ere, som er på HK’s Faglige- og Politiske Fyrtårnsuddannelse. Når tiden er til det, maler hun, laver mad, læser bøger og er sammen med sin familie.