Formand for HK Kommunal, Lene Roed, er helt enig med Robusthedskommissionen i, at vi skal sørge for de rette kompetencer til de rette opgaver. Foto: Tom Ingvardsen

- Administrativt personale skal aflaste de sundhedsfaglige for administrative og kordinerende opgaver. Sådan lyder en af hovedpointerne i den rapport om sikring af fremtidens sundhedsvæsen, Robusthedskommissionen netop har offentliggjort.

I HK Kommunal glæder formand, Lene Roed, sig over, at kommissionen sætter fokus på, at de rette kompetencer skal løse de rette opgaver.

- I dag løses mange administrative opgaver af faggrupper, der har deres kompetencer på helt andre områder. Det er helt hul i hovedet, når man tænker på den mangel, der er på især sygeplejersker og sosu-ansatte. Vi har brug for en bedre arbejdsdeling, så det behandlende personale kan få frigjort nødvendig patienttid, siger Lene Roed.

Effektiv administration med høj kvalitet

Lader man lægesekretærer og sundhedsadministrativt personale løse de nødvendige koordinerende opgaver, sikrer man i følge HK Kommunals formand også, at de administrative opgaver bliver løst mere effektivt og med en høj kvalitet.

- Lægesekretærer og de nye sundhedsadministrative koordinatorer kan på professionel vis garantere patientsikkerheden og sikre den røde tråd i et stadig mere komplekst sundhedsvæsen på tværs af sektorer og faggrupper, siger Lene Roed.

I Danske Sundhedsadministratorers Landsforening kvitterer formand, Nathali Schaap Degn, for, at kommissionen er så tydelig i sine anbefalinger om de administrative funktioners nødvendighed.

- Det er nemlig helt afgørende, at de kliniske fagligheder går hånd i hånd med de sundhedsadministrative kompetencer. Kun på den måde får vi udnyttet de forskellige personaleresurser optimalt, lyder det fra Nathali Schaap Degn.

Flere koordinerende kompetencer

Hun peger samtidigt på behovet for, at man på landets professionshøjskoler øger optaget af nye studerende på den nye Sundhedsadministrative Koordinator-uddannelse (SAK).

- Rekrutteringsudfordringerne i sundhedsvæsnet gælder også de administrative kompetencer. Opruster vi de sundhedsadministrative kompetencer, vil vi i højere grad kunne realisere et mere sammenhængende, et mere effektivt og et mere sikkert forløb for patienterne i et mere modstandsdygtigt sundhedsvæsen. Så vi undgår, at patienterne falder ned mellem to stole, siger Nathali Schaap Degn.

Derudover bør man set i lyset af arbejdskraftmanglen overveje at få almindeligt kontoruddannede HK’ere til at løse opgaver som f.eks. vagtplanlægning og koordinering, mener formanden for Danske Sundhedsadministratorers Landsforening.

Artiklen er opdateret 11. september 2023