Kongres 2023

Så er HK Privats 5. ordinære kongres skudt igang. Foto: Carsten Bundgaard

Tradition og stolthed gik hånd i hånd, da HK Privats kongres åbnede. De røde fagforeningsfaner vejrede gennem kongressalen. Og stemmerne fra knap 500 delegerede, gæster og medarbejdere blandede sig, da man sang ”Når jeg ser et rødt flag smælde” til tonerne af et hornorkester.

Fanerne og sangen vidner om fagbevægelsens lange og stærke historie og mange sejre, men det er ingen en hemmelighed, at det ser knapt så lyst ud i dag. De fleste fagforeninger kæmper med faldende medlemstal og dermed risikoen for at miste indflydelse.

Derfor er det overliggende tema for HK Privats kongres: Hvordan sikrer vi, at de faglige fællesskaber er rustet til og relevante i fremtiden?

- Hvis vi vil fastholde et solidarisk og rimeligt samfund, er en af forudsætningerne, at der er nogle stærke faglige fællesskaber, som kan sikre lønmodtagerne rimelige løn- og arbejdsvilkår, forklarer Simon Tøgern, formand for HK Privat.

Kongressen, som er den 5. ordinære af slagsen, holdes den 17.-19. september i Aalborg Kongres og Kulturcenter i Aalborg.

Udviklingsdag

En del af kongressen vil være, som kongresser er flest. Formandskabet aflægger beretning. De delegerede debatterer beretningen. Og der aflægges regnskaber og fremsættes målprogram for den kommende kongresperiode.

Men på dag 2 brydes de vante kongresrammer, når de delegerede tager hul på en særlig udviklingsdag. Under temaerne Demokratisk engagement (hos unge), Lønaktivisme, Grøn omstilling, Det gode arbejdsliv og Diversitet og inklusion skal de delegerede lytte, diskutere og komme med idéer til, hvordan HK Privat skal arbejde i kongresperioden.

Kongressens 3. dag slutter af med valg af formand og næstformand. Simon Tøgern, som har været formand for HK Privat i 12 år, har valgt at sætte sit punktum. Mens Gitte Geertsen genopstiller som næstformand.

I skrivende stund er der kun en kandidat til formandsposten: Kim Jung Olsen, som er faglig chef i HK Privat og har været ansat i fagbevægelsen siden 1998. Han er uddannet litografisk trykker, har en uddannelse i ledelse og økonomi fra Den Grafiske Højskole og en diplomuddannelse i Organisationsledelse.

Og Gitte Geertsen er foreløbig eneste kandidat til næstformandsposten.

Kongressen slutter omkring kl. 15.00 tirsdag den 19. september.