Sundhedsvæsenet lider af alvorlig mangel på personale.

Tal på op til 5.000 medarbejdere er blevet nævnt.

IT-Branchen har derfor analyseret en række eksisterende løsninger, der allerede har bliver brugt i sundhedsvæsenet – men kun enkelte steder.

Analysen viser, at ved at udbrede ganske få modne og brugervenlige teknologier i hele sundhedsvæsnet kan der frigives op mod 3.000 sundhedsfaglige medarbejdere, samtidig med at ”det gode patientforløb” styrkes og arbejdsgange forbedres.

Apps kan hjælpe

Undersøgelser viser, at klinisk personale på et mellemstort hospital bruger mere end 4.500 timer om året på at give anvisninger til besøgende. Med appen ”Find Vej” spares tid ved at sikre at borgeren selv finder frem til de rette steder på rette tid. Herved undgås udeblivelser

Appen ”Min forløbsassistent” er et eksempel på digital patientkommunikation, som man anvender på ortopædkirurgisk afdeling på Nordsjællands Hospital. Med appen får patienterne relevante informationer på det tidspunkt i deres forløb, hvor de har brug for den. Det giver velforberedte patienter, færre aflysninger og udeblivelser og høj grad af patienttilfredshed, og samtidig får hospitalet et værktøj til at designe effektive digitale forløb og optimere arbejdsgange.

”MineAftaler” er en app-løsning der giver borgeren kontrol over egne sundhedsdata. Borgere får mulighed for selv at booke og flytte sine aftaler, deltage i videokonsultationer med lægen samt se patientvejledninger, SMS’er og breve og kommunikere direkte med den behandlende afdeling.

Rapporten peger på en række indsatser og teknologier

Effektiv administration og arbejdsgange: Vagtplanlægning der bygger på kunstig intelligens til at forudsige patientflow, ligesom man kan digitalisere logistikken for portører, så det sparer en femtedel portørressourcer.

Teknologi som beslutningsstøtte: AI kan aflaste speciallæger ved at analysere røntgenfotos. Gigtscanningsrobot der kan behandle 4 patienter pr. time. Sensorer der overvåger hele sengeafsnit og frigiver 110 sygeplejerskestillinger.

Flere digitale møder: 40% af alle møder overgår til digitale møder, hvilket giver en tidsbesparelse pr. møde på ca. 7 min, hvilket svarer til 285 årsværk.

Reducere udeblivelser: Udeblivelse fra 1 mio. aftaler pr. år af 30 min. varighed svarer til 500.000 timer eller 260 årsværk. Appen ”Find vej” kan hjælpe patienter til at rettidig fremmøde.

Telemedicin på flere sygdomsområder: Kan spare mange personaleresurser