Lene Roed. Formand for HK Kommunal

Formand for HK Kommunal, Lene Roed.

HK Kommunals formand Lene Roed er med ved forhandlingsbordet, når regeringen, arbejdsgiverne og lønmodtagerne skal forsøge at nå en fælles trepartsaftale om lønløft til udvalgte grupper.

Respekt for alle faggrupper

Og det bliver uden tvivl særdeles vanskelige forhandlinger, forudser Lene Roed.

- Nu går vi ind i forhandlingerne, og jeg ser frem til at høre helt konkret, hvad regeringen lægger op til. Og så må vi kigge på, om vi kan nå frem til en aftale. Men der skal ikke være tvivl om, at det er magtpåliggende for mig, at regeringen anerkender, at alle faggrupper er hinandens forudsætning i den offentlige sektor. Alle faggrupper er nødvendige for, at vi kan løse kerneopgaverne og sikre en god offentlig velfærd for borgerne. Det betyder selvfølgelig ikke, at jeg stiller krav om, at alle skal have del i lønløftet. Det vil ikke give mening. Men forhandlingerne må ske i respekt for værdien af den store indsats, der ydes af alle faggrupper, siger Lene Roed.

Overenskomstforhandlinger venter forude

Regeringen har på forhånd udpeget fire faggrupper, som regeringen mener skal have del i de tre milliarder kroner, der er afsat til formålet. Det er sygeplejersker, sosuer, pædagoger og fængselsbetjente. Og på et pressemøde mandag sagde finansminister Nicolai Wammen (S), at man ønsker, at flere medarbejdere tager del i vagter, og at flere kommer på fuld tid. Desuden ønsker man mere brug af lokalløn

HK Kommunals formand vurderer, at forhandlingerne bliver en svær balancegang.

- Vi anerkender, at der er udfordringer med rekruttering i den offentlige sektor. Og at nogle fag har større udfordringer end andre. Det ser jeg frem til at drøfte med regeringen og arbejdsmarkedets parter. Og så er det vigtigt, at vi ser det her som en helhed i forhold til de kommende overenskomstforhandlinger. HK'erne og alle andre offentligt ansatte har behov for en sikring - og også en udvikling - af reallønnen. Og det vil vi gå benhårdt efter, når vi forhandler OK24, siger Lene Roed.

Midlerne må holdes uden for reguleringsordningen

Formanden peger fortsat på, at midlerne til lønløftet må holdes uden for reguleringsordningen.

- Midlerne til en trepart skal klart holdes uden for reguleringsordningen. Det vil være helt urimeligt, hvis nogle offentligt ansatte skal have mindre i løn, fordi andre grupper skal have et lønløft. Det er ikke den måde, vi skal løse udfordringerne på. Og så vil jeg selvfølgelig også gentage, at det er helt urimeligt, at regeringen vil finde pengene til lønløftet ved nedskæringer på det administrative område i kommuner og regioner. Pengene bør tages af råderummet, siger Lene Roed.

I trepartsforhandlingerne deltager regeringen, arbejdsgiverne i kommuner og regioner samt lønmodtagerne.

Ud over Lene Roed repræsenteres lønmodtagerne i FH af disse formænd:

  • Formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Morten Skov Christiansen
  • Formanden for FOA, Mona Striib
  • Formanden for Danske Sygeplejeråd, Grete Christensen (indtil der vælges ny formand den 29. september)
  • Formanden for HK Stat, Rita Claumarch Bundgaard
  • Formanden for BUPL, Elisa Rimpler.