hk stat og peter hummelgaard

I mødet deltog HK Stats næstformand Ulla Moth-Lund Christensen (t.v.) justitsminister Peter Hummelgaard, Kate Kengen, formand for HK Danmarks Domstole, Susan Elling Ridderstrøm, ansat ved Kriminalforsorgen, og Thomas Lynge Madsen, analysechef i HK Stat.

Hvordan kan Justitsministeriet og medarbejderne sammen sætte strøm til de mange gode forslag? Hvordan løser ledere, politikere og medarbejdere problemerne i fællesskab?

Det var dagsordenen, da HK Stat onsdag den 19. september var på besøg hos justitsminister Peter Hummelgaard (S).

Ministeren havde inviteret fagforeningen, fordi han gerne ville høre mere om et katalog med 54 konkrete forslag til at rette op på lange sagsbehandlingstider ved domstolene, mangel på fængselsbetjente og andre problemer i straffesagskæden.

Kataloget overrakte HK Stats formandskab og flere tillidsrepræsentanter ministeren ved folkemødet på Bornholm i juni, hvor han altså kvitterede med en invitation til at snakke videre om de mange forslag. Forleden fandt besøget så sted.

hummelgaard får katalog

Justitsminister Peter Hummelgaard tog imod HK Stats forslagskatalog med åbne arme på årets folkemøde i juni. ”Vi render alle – ikke mindst os politikere – rundt og snakker om, at vi har brug for regelforenkling og for at smidiggøre processerne og gøre tingene klogere. Og det eneste, som reelt ved, hvordan vi gør det, er de dygtige medarbejdere, der sidder derude og har hænderne nede i bolledejen,” sagde ministeren under overrækkelsen bag Brugsen i Allinge.

Formand for HK’erne ved domstolene, Kate Kengen, var med hos ministeren. Hun glædede sig over, at en del af forslagene allerede er blevet taget op:

- Vi har med kataloget leveret en række meget konkrete og direkte anvendelige forslag. Domstolene har allerede kigget ned i vores katalog og har taget nogle af ideerne i brug, sagde hun.

Bedre tid til kerneopgaven

Susan Elling Ridderstrøm er ansat i Kriminalforsorgen og har været med i arbejdsgruppen bag de 54 forslag, som justitsministeren fik på folkemødet. Også hun var med på ministerbesøg.

- Det er vigtigt at give fængselsbetjentene bedre tid til kerneopgaven, som politikerne har besluttet. Her kan vi HK’ere aflaste fængselsbetjentene i forhold til fx administrative driftsopgaver, så de ikke skal bruge for meget tid på administrative opgaver i en tid, hvor der mangler rigtigt mange betjente, sagde Susan Ridderstrøm.

Hun benyttede også mødet med ministeren til at tale om behovet for udvikling af it-systemer i Kriminalforsorgen.

- Jeg synes det er vigtigt at pege på mere, tværgående fælles it-systemer, hvor der så vidt muligt kan deles oplysninger af forskellig art indenfor rammerne af lovgivningen – såsom navn, cpr-nummer, statsborgerskab med videre – så alt den slags kun skal indsættes én gang og ikke som i dag én gang for hver styrelse.

Næstformand i HK Stat Ulla Moth-Lund Christensen glæder sig over et konstruktivt møde med ministeren, hvor tillidsrepræsentanterne kunne fortælle en lyttende minister om deres og kollegerne hverdag på de statslige arbejdspladser:

- Jeg opfordrede ministeren til at satse på princippet om rette kompetencer til rette opgaver. Vores medlemmer er en integreret del af straffesagskæden og dermed en central del af kerneopgaven på Justitsministeriets område.

- Jeg understregede, at vi ikke er ude på at overtage andre faggruppers kerneopgaver – vi vil blot gerne udnytte vores faglighed i stedet for, at andre faggrupper bruger for meget tid på opgaver, som ikke har med deres faglighed at gøre, siger Ulla Moth-Lund Christensen.

Et princip, som regeringen i øvrigt vil tage med til de højaktuelle trepartsforhandlinger om bedre løn- og arbejdsvilkår for ”de grupper som varetager kerneopgaver knyttet til bevogtning, dvs. fængselsbetjente og værkmestre.”

Det fremgår af et faktaark på Finansministeriets hjemmeside. Samtidig med forhandlinger om et lønløft til fængselsbetjentene” ønsker regeringen også at styrke rammerne for, at kriminalforsorgen kan tilrettelægge og fordele arbejdsopgaverne, så de løses bedst muligt,” skriver Finansministeriet.

Trepartsforhandlingerne begynder onsdag 27. september.

Kritik af HK Stat

Efter mødet mellem HK Stat og justitsministeren 20. september kritiserede Fængselsforbundet i en pressemeddelelse dagen efter HK Stat for ’strandhugst’ blandt forbundets medlemmer.

Forbundsformand Bo Yde Sørensen udtaler i pressemeddelelsen: “Det er dårlig stil at udnytte Kriminalforsorgens problemer ved at prøve at rage opgaver til sig. Sådanne ukonstruktive og intrigante forslag er ikke, hvad vi har brug for i den nuværende situation. (...) Vi mangler folk. Men løsningen er ikke at forringe vores fag endnu mere.”

Den udmelding vækker ærgrelse og undren hos analysechef i HK Stat, Thomas Lynge Madsen.

- Vi forstår ikke helt kritikken. Hvis man læser vores katalog med de i alt 54 forslag, kan man se, at forslag nummer 49 stammer fra den flerårsaftale om Kriminalforsorgens økonomi 2022-2025, som blev indgået af et politisk flertal i december 2021 og siden videreført i marts 2023, siger analysechefen.

- På de statslige arbejdspladser er der et komplekst samspil mellem de forskellige faggrupper. Det samspil kræver et tæt samarbejde. Vi hører fra vores tillidsrepræsentanter, at samarbejdet generelt fungerer godt, men at alle led af straffesagskæden er presset. Det pres vil vi gerne bidrage til at lette, tilføjer Thomas Lynge Madsen.

LÆS: Stop strandhugsten, HK Stat 

FAKTA

Kritik fra Fængselsforbundet

I en pressemeddelelse torsdag den 21. september beskylder formand for Fængselsforbundet HK Stat for ”strandhugst” blandt forbundets medlemmer.

LÆS: Stop strandhugsten, HK Stat 

Forbundsformand Bo Yde Sørensen udtaler i pressemeddelelsen: “Det er dårlig stil at udnytte Kriminalforsorgens problemer ved at prøve at rage opgaver til sig. Sådanne ukonstruktive og intrigante forslag er ikke, hvad vi har brug for i den nuværende situation. (...) Vi mangler folk. Men løsningen er ikke at forringe vores fag endnu mere.”

Fælles kronik i Berlingske Tidende

I en fælles kronik i Berlingske Tidende (også bragt i Fængselsforbundets eget blad 25.oktober 2021) forud for at politikerne i Folketinget skulle arbejde med en ny flerårsaftale for Kriminalforsorgen, har Fængselsforbundet, HK Stat og andre forbund tidligere foreslået følgende:

”På samme måde bør den administrative og sagsbehandlende opgavevaretagelse styrkes ved at ansætte flere administrative medarbejdere, så driften kan genetableres, og de administrative medarbejdere i højere grad kan aflaste de øvrige pressede faggrupper.”

Debat: Det er alt for dyrt, at vi har sparet så meget på Kriminalforsorgen (faengselsforbundet.dk)

Flerårsaftale for Kriminalforsorgen

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik i december 2021 en ny flerårsaftale for kriminalforsorgens økonomi i 2022-2025.

Aftalen indeholder blandt andet et afsnit om ’Mere tid til kerneopgaven – mindre administrativt arbejde’, hvor det politiske flertal besluttede ’Opgaveflytning fra fængselsbetjente til andre faggrupper’.
Se pressemeddelelse fra Justitsministeriet: Politisk flertal lander ny flerårsaftale for kriminalforsorgen.

Den politiske aftale, vedr. administration side 4

 

Vis mere