Rita Bundgaard med OK24logo

- Når vi snart skal forhandle løn og andre vilkår for alle statens ansatte, vil vi ikke høre tale om, at finansministeren allerede har brugt pengene på mere til udvalgte grupper, siger Rita Bundgaard. Foto i collage: Mikkel Østergaard.

I dag onsdag 27. september klokken 13.30 lyder gong-gongen til første forhandlingsmøde mellem fagbevægelse, regering og offentlige arbejdsgivere om det meget omtalte lønløft til udvalgte grupper af offentligt ansatte. Et lønløft, som højst usædvanligt falder uden for de normale overenskomster.

Regeringen har ikke ligefrem puttet med sine hensigter før mødet i Finansministeriet og det formentlig fortættede forhandlingsforløb, der følger. På et pressemøde mandag fremlagde finansminister Nicolai Wammen i klare vendinger, hvem regeringen vil tilgodese med 3 ekstra milliarder lønkroner og hvad der skal til for at for at få del i pengene.

Ekstra til dem med skæve arbejdstider

SoSu’er, sygeplejersker og pædagoger skal have højere løn, siger regeringen. Særligt arbejde på skæve tidspunkter skal honoreres bedre end nu, lægger finansministeren op til. Og flere skal gå fra deltid til fuld tid. På den måde vil regeringen afhjælpe mangel på arbejdskraft på de berørte områder.

Til fængselsbetjente og værkmestre ansat i Kriminalforsorgen har finansministeren afsat en særlig pose penge udover de 3 milliarder. At dømme efter regeringens pressemøde har den ingen planer om at tilgodese andre statsansatte faggrupper end netop fængselsbetjentene.

Staten i et spor for sig

Forhandlingerne om de ekstra penge til det formål kører i et spor for sig – og ifølge de foreløbige oplysninger med de samme forhandlere, som på lønmodtagernes vegne skal prøve at finde frem til en aftale de ekstra milliarder til de udvalgte faggrupper i kommuner og regioner.

Med på lønmodtagernes hold er Rita Bundgaard, formand for HK Stat og chefforhandler for alle statsansatte, når de egentlige overenskomstforhandlinger går i gang til vinter. Også ved de forhandlinger – OK24 – kommer hun til at sidde over for finansminister Wammen.

Der er en klar sammenhæng mellem den usædvanlige trepartsforhandling med de øremærkede ekstra milliarder og så OK24, der skal løfte løn- og arbejdsvilkår for alle statens 180.000 ansatte, understreger Rita Bundgaard.

- Den trepart, vi nu går ind til, bliver kun en succes, hvis OK24 også bliver det. Og med succes mener jeg, at alle grupper af ansatte på de statslige arbejdspladser skal opleve, at en ny overenskomst er med til at forbedre deres vilkår på forskellig vis. Resultatet af OK24-forhandlingerne skal medlemmerne opleve som en succes, siger de statsansatte chefforhandler.

OK24 skal rette op

Rita Bundgaard understreger, at der ikke skal være nogen økonomisk sammenhæng mellem de aktuelle trepartsforhandlinger om mere til udvalgte grupper og så hvor mange penge, staten skal investere i at forbedre lønnen og andre vilkår for de ansatte ved OK24:

- Treparten nu bliver spændende, og vi vil naturligvis arbejde på at få det bedste ud af forhandlingerne – på trods af den usædvanlige situation. Når vi snart skal forhandle løn og andre vilkår for alle statens ansatte, vil vi ikke høre tale om, at finansministeren allerede har brugt pengene på mere til udvalgte grupper.

- OK24 skal tværtimod være en overenskomstfornyelse, der i den grad retter op på det fald i reallønnen, de statsansatte har oplevet på grund af inflationen, siger Rita Bundgaard.

Fakta

Ud over Rita Bundgaard repræsenteres lønmodtagerne af disse formænd:
Formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Morten Skov Christiansen
Formanden for FOA, Mona Striib
Formanden for Danske Sygeplejeråd, Grete Christensen (indtil der vælges ny formand den 29. september)
Formanden for HK Kommunal, Lene Roed
Formanden for BUPL, Elisa Rimpler