Mange ledere oplever at befinde sig i et konstant krydspres mellem krav og forventninger både oppe- og nedefra – ude- og indefra. For nogle er det stærkt motiverede, fordi det kræver, at de så at sige spænder hjelmen og yder deres absolut bedste. Men krydspresset kan også være så stort, at forventninger og krav ikke altid går op i en højere enhed og derfor påvirker trivslen mindre positivt hos den enkelte leder eller chef.

Det er pointer, ledelseskonsulent og lektor på Aalborg Universitet Jan Heiberg Johansen har påvist i flere projekter i både den offentlig og private sektor om lederes trivsel og resultater. Og nogle af disse pointer folder han ud i et webinar for Chefgruppens medlemmer:

Den 9. november 2023 kl. 08.05-09.00

Du kan læse mere om webinaret og melde dig til her.

Chefkonference om lederes trivsel

Temaet om ledernes egen trivsel bliver for alvor sat under lup på Chefkonferencen 2024. Her vil en lang række eksperter og praktikere dele deres viden og personlige erfaringer om, hvad der skaber god og måske mindre god trivsel som leder.

Programmet for konferencen er tæt på at falde på plads og bliver sendt til Chefgruppens medlemmer, når det ligger klar. Men sæt allerede nu kryds i kalenderen den 14.-15. marts 2024. Her holdes Chefkonferencen på Christiansminde i Svendborg.