Som formand for de nordjyske HK’ere er jeg meget stolt over aftalen, som HK har været med til at indgå. Aftalen åbner nemlig for at også de mange HK’ere, som har en kortere eller mellemlang videregående uddannelse får bedre muligheder for at videreuddanne sig. For vi skal alle lære gennem hele livet – både ufaglærte, og dem der allerede har taget en uddannelse. Med de forandringer, som vi oplever på nutidens og fremtidens arbejdsmarked, så bliver livslang læring vigtig for os alle: En uddannelse, der er årtier gammel, holder næppe til pensionsalderen.  

Kirsten Estrup Madsen, afdelingsformand i HK Nordjylland
Kirsten Estrup Madsen

Erfaring forkorter efteruddannelse

Et andet vigtigt element i den nye aftale er, at medarbejderes erfaring nu lettere kan bruges til at forkorte deres videreuddannelse Konkret sker det ved, at medarbejderen får vurderet sin erfaring gennem arbejdslivet. Og de kompetencer, som medarbejderne allerede har erhvervet gennem arbejde og uddannelse, kan springes over i ny efteruddannelse. Hermed bliver uddannelsestiden kortere, og det er en fordel for alle: For hvem ønsker at bruge tid og penge på at lære det, som man allerede kan. 

Digital læring

Fremtiden bliver digital. Derfor er jeg også glad for, at aftalen lægger op til at undersøge muligheder for at gennemføre uddannelse digitalt. En større vifte af muligheder for digital undervisning kan yderligere styrke kompetenceudvikling – også for dem, der bor i yderområder eller pga. af helbred eller familieforhold har svært ved at deltage i traditionel undervisning. 

Udnyt mulighederne

Med aftalen er der skabt et nyt og endnu stærkere fundament for at videreudvikle medarbejdernes kompetencer. Nu er det op til arbejdsgiverne og medarbejderne at bruge disse muligheder. Jeg håber, at også de nordjyske arbejdsgivere og medarbejdere vil bruge aftalen og sætte fuldt fokus på livslang læring. 

I HK er vi klar: Vi rådgiver allerede i dag vores medlemmer om, hvordan de kan udvikle deres kompetencer. Og vi er klar til at hjælpe flere til et overblik over de mange muligheder for at udvikle karrieren gennem læring og uddannelse. 

Med en fælles indsats kan vi sikre Nordjylland en arbejdsstyrke, som er kompetent til fremtidens arbejdsmarked. Min opfordring skal derfor lyde: Sæt kompetenceudvikling på dagsordenen på arbejdspladserne – og udarbejd gerne konkrete planer for, hvordan dine kompetencer skal udvikles. Tag snakken om fremtidens kompetencer på arbejdspladsen og derhjemme - hellere i dag end i morgen.