Arbejdstid skal efter vores mening ikke blot tælles i tid. Arbejde handler nemlig også i høj grad om trivsel.

Danskerne arbejder i forvejen mere end de fleste andre europæere (foto: Colourbox.dk)
Et fleksibelt arbejdsliv giver mere trivsel - og effektivitet (foto: Colourbox.dk)

En medarbejder, der trives i sin arbejdstid, kan nemlig arbejde meget mere effektivt end en medarbejder, som bare blindt knokler – uden at sikre hverken sundhed eller trivsel.

En arbejdstime kan nemlig være enten lidt eller meget effektiv. En arbejdstime giver langt højere produktivitet, når medarbejderen, der leverer arbejdstiden, er i trivsel og oplever en god balance i både arbejdet og i privatlivet.

En arbejdstime kan imidlertid desværre også være meget lidt produktiv. Det gælder f.eks. hvis medarbejderen føler sig presset af sygdom blandt børn eller ældre familiemedlemmer. Har medarbejderen problemer med balancen i livet, så bevæger medarbejderens tanker og energi sig let væk fra arbejdsopgaven. Og effektiviteten daler.

Danskerne arbejder i forvejen samlet set rigtig meget. Og danskerne er meget ansvarlige medarbejdere, der lægger vægt på faglig dygtighed – og på at udvikle både egne kompetencer og virksomhedernes produktivitet.

Derfor er det vigtigt, at vi ikke bare blindt presser danskerne til at arbejde endnu mere og længere – og belaster danskere med skyldfølelse over ikke at slå til, hverken på job eller i familie og fritidslivet.

Fleksibilitet styrker trivsel - og effektivitet

I stedet for at presse danskerne til at levere flere timer med trusler om velfærdssamfundets sammenbrud, så var det efter min mening bedre at stille danskerne spørgsmålene: ”På hvilken måde kan du styrke din produktivitet på jobbet? Og hvordan kan arbejdspladsen bidrage med fleksibilitet, som kan give både dit arbejds- og privatliv balance og øge din trivsel?”

Disse spørgsmål er vi i fuld gang med at drøfte i HK Privat Nordjylland. Fordi vi kan mærke, at det er disse dagsordener der optager medlemmerne, og medarbejderne på arbejdspladserne.

Min opfordring skal derfor lyde: Kære regering. Lad os få flere nuancer ind i debatten. Invitér danskerne til at tage dialogen om produktivitet, arbejdstid og trivsel ude på arbejdspladserne og hjemme i familierne.

Selvfølgelig er arbejdsudbuddet vigtigt. Men blindt fokus på at tælle timer gør os ikke mere effektive. Måske gør den dialog os kun mere pressede.

Lad os derfor tale om både tid og trivsel, inden vi konkluderer på produktiviteten. Hermed får vi et langt mere inddragende og konstruktivt afsæt for den vigtige dialog om vores fremtidige samfundsliv – og arbejdsudbuddet.

I HK Privat Nordjylland er vi i fuld gang med denne dialog med vores mange medlemmer. Og vi er klar til at tage dialogen med alle der har lyst.

Christina Madsen Kristiansen

Christina Madsen Kristiansen, formand for HK Privat Nordjylland.