Lene Roed. Formand for HK Kommunal

Formand for HK Kommunal Lene Roed opfordrer regeringen til at genforhandle økonomien med kommuner og regioner. Foto: Tom Ingvardsen

Den udhuling af den nære velfærd, vi i øjeblikket er vidner til, slår ikke alene skår i borgernes tillid til vores samfundsmodel, men forstærker også manglen på kvalificeret arbejdskraft i kommuner og regioner.

Sådan lyder det fra HK Kommunals formand, Lene Roed i en kronik i Magasinet Kommunen (kræver abonnement). I kronikken opfordrer hun regeringen til at genforhandle økonomien med kommuner og regioner og til at gentænke værdien af de administrative funktioner.

Milliardbesparelser nedbryder velfærden

Med sin økonomiske politik trækker regeringen ifølge Lene Roed reelt yderligere resurser ud af den offentlige velfærd.

- Vi ser ind i et scenarie med ringere undervisningstilbud, dårligere pasningsmuligheder, flere lukkedage, længere ventelister på hospitalerne og afskedigelser af de medarbejdere, der udgør kernen i hele vores velfærdssamfund. Velfærden bliver simpelthen dårligere for det brede flertal af danskere, skriver HK Kommunals formand.

Ud over at sidde helt åbenbare udgiftsbehov overhørig opererer regeringen også med direkte milliardbesparelser dels på de administrative funktioner dels på beskæftigelsesindsatsen. I begge tilfælde er der ifølge Lene Roed tale om funktioner, der udgør en helt uadskillelig del af vores velfærd.

Hvis der skæres markant i disse centrale velfærdsgoder, får det store negative konsekvenser for borgere og virksomheder, understreger formanden i sin kronik.

Samlet set puster de seriøse velfærdsforringelser ifølge HK Kommunals formand til mindst to onde spiraler.

Arbejdsmarked i ubalance

For det første vil besparelserne betyde, at rekrutteringsudfordringerne i det offentlige bliver forstærket, fordi medarbejderne i kommuner og regioner presses, bliver syge eller simpelthen forlader det offentlige arbejdsmarked og søger over i det private.

- Det vil yderligere skævvride et arbejdsmarked, der i forvejen er ved at komme ud af balance. Forudsætningen for at man kan præstere i den private sektor er, at den offentlige velfærd har den nødvendige økonomi og et tilstrækkeligt antal velkvalificerede hænder til at kunne sikre den basale tryghed for alle. Det offentlige og det private er hinandens forudsætninger. Det er en del af samfundskontrakten, skriver Lene Roed.

Borgertillid under pres

For det andet vil den ringere offentlige service betyde, at borgerne billedligt talt stemmer med fødderne og søger private løsninger, mener kronikkens forfatter.

- Det vil i hvert fald blive tilfældet for dem, der har råd, hvilket vil øge uligheden i samfundet. Tendensen vil blive så at sige blive selvforstærkende i takt med, at den offentlige velfærd bliver mindre og mindre attraktiv. Besparelser i kommuner og regioner betyder, at der bliver for stor afstand mellem borgernes forventninger til kvaliteten af velfærden og så den service, der reelt er råd til, skriver Lene Roed.

Hun peger på, at den bevægelse kan ende med at antaste det brede befolkningsflertals tillid til vores samfundsmodel og true hele samfundets sammenhængskraft.

Ny økonomimodel efterlyses

Det vil ifølge formanden klæde regeringen at tage de velfærdsudfordringer ganske alvorligt.

- Det kan gøres ved, at man genforhandlinger de økonomiaftaler for kommuner og regioner, der helt åbenlyst ikke matcher virkelighedens finansieringsbehov. Og så skal vi have en seriøs drøftelse af, hvordan vi på den lange bane kan sikre den finansiering, der skal til, for at vi får en tidssvarende velfærd. En finansieringsmodel, der automatisk sikrer økonomien i takt med befolkningsudviklingen, skriver hun.

Rette kompetencer til rette opgaver

Endelig bør regeringen stoppe med at nedgøre og udsulte væsentlige dele af velfærdens fundament, som det er tilfældet med de administrative funktioner.

- For med udsigt til at vi i 2030 vil mangle 44.000 medarbejdere i den offentlige sektor, er der ganske enkelt behov for, at vi i højere grad lader de rette medarbejdere med de rette kompetencer løse de rette opgaver. Her har de administrative medarbejdere en væsentlig rolle at spille, skriver Lene Roed og fortsætter:

- De kan skabe luft til, at andre faggrupper kan udføre deres kerneopgaver. Ligesom de nødvendige administrative medarbejdere kan sikre, at borgerne får en helhedsorienteret og tillidsskabende sagsbehandling med styr på retssikkerhed og økonomi.

Artiklen er opdateret 11. oktober 2023