Mange nye statslige krav til kommunerne kræver flere medarbejdere. 

Samtidig med at regeringen bare i 2024 kræver besparelser på 700 millioner kroner på de administrative funktioner i kommunerne, betyder nye krav fra staten, at kommunerne nu skal bruge mindst 60 administrative årsværk ekstra for at kunne imødekomme nye krav om dokumentation fra staten. Det skriver NB Økonomi.

De nye statslige krav betyder derudover, at kommunernes revisorregninger stiger med 20 procent.

Kravene til kommunerne omfatter ifølge NB Økonomi 50 nye centralt fastsatte kontroller af statens refusioner til kommunerne.

Blandt de nye spørgsmål til dokumentation, kommunerne skal håndtere og senere have revisorpåtegning for, er:

’Er der taget stilling til, om der skal ske nedsættelse eller ophør af udlændingens ydelse grundet udeblivelser fra jobsamtaler, selvbooking af samtaler, tilbud, overholdelse af aftaler om jobsøgning mv. iht. de generelle regler om rådighed? (Lovgrundlag: LAS §§ 13 og 13a.)’

Mangel på konsekvens

Mens mange kommuner er i gang med at skære i de administrative HK-funktioner, har de altså brug for en masse ekstra administrativ arbejdskraft til at efterleve statens ønsker.

En af dem, der under sig over den mangel på konsekvens, er Thomas Møller Palner, der er økonomidirektør i Hedensted Kommune.

- Jeg kan godt selv se værdien og meningen i den administration, vi udfører hver dag ude i kommunerne. Men regeringen bør vælge, om den vil satse på mere præcise regnskaber eller på afbureaukratisering. Regeringen kan ikke både påstå, at der er masser af unødigt bureaukrati i kommunerne, og så samtidig skærpe kravene til flere indberetninger og kontroller, siger han til NB Økonomi.

Artiklen er opdateret 11. oktober 2023