Find din overenskomst herunder og find ud af, hvordan du skal forholde dig til ubrugte feriefridage. 

Det er din overenskomst, der sikrer dig den såkaldte 6. ferieuge, som er fem feriefridage. De dage har nogle lidt andre regler end de lovbestemte. Hvis du eksempelvis arbejder under butiksoverenskomsten med Dansk Erhverv Arbejdsgiver, skal du søge om at få udbetalt ubrugte feriefridage inden 21. januar, da du ellers risikerer at miste dem.

På nogle overenskomster skal du søge om at få ubrugte feriefridage udbetalt. På andre bliver de automatisk overført til næste ferieafholdelsesperiode.

Find din overenskomst herunder og se, hvordan du skal forholde dig til ubrugte feriedage.

Butik- og funktionæroverenskomsterne med Dansk Erhverv Arbejdsgiver
Har du ikke nået at bruge de feriefridage, som du fik tildelt d. 1. september 2022, skal du søge om at få dem udbetalt. Du skal søge om dette hos din arbejdsgiver seneste tre uger efter, at ferieafholdelsesperioden slutter d. 31. december 2023. Det vil sige, at du efter nytår har til d. 21. januar 2024 til at søge om at få dem udbetalt. Det er vigtigt, at du husker at søge inden fristens udløb, da du ellers mister pengene. 
Butiks- og Funktionæroverenskomsterne med DIO II
Du behøver ikke at gøre noget, da ubrugte feriefridage automatisk vil blive udbetalt ved ferieafholdelsesperiodens udløb.  
Overenskomster med COOP, Brugsforeningens Arbejdsgiverforening (BA) og Storbutikkernes Forhandlingsudvalg (SFU)
Du kan maksimalt overføre fem ferie- og feriefridage. Men hvis du tidligere har overført ferie- og feriefridage, kan du samlet overføre 10 dage. Begrænsningerne gælder dog ikke, hvis du har været feriehindret ved fx barsel og sygdom.
Overenskomsten med Dansk Mode og Textil
Har du ikke nået at afholde dine feriefridage inden ferieafholdelsesperioden udløb d. 31. december 2023, kan du seneste tre uger søge om at få dem udbetalt. Det vil sige seneste d. 21. januar 2024. Herefter vil du kompenseres svarende til løn under sygdom pr. ubrugt feriedag, hvorefter pengene sættes ind på din Fritvalgs Lønkonto - eller udbetales, hvis du ikke længere er ansat.    
Overenskomster med Danske Slagtermestre og Drivkraft Danmark 
Du behøver ikke at gøre noget, da ubrugte feriefridage automatisk vil blive udbetalt ved ferieafholdelsesperiodens udløb.  

 

Har du restferie, kan du læse mere om dine rettigheder her.