Kombit har udviklet en ny fælles digital sygesikringsløsning til alle kommuner. Og nu bliver systemet implementeret. Foto: Mostphotos

Projekt Sygesikring har næsten været en farce, for hele tre gange har Kombit måtte udskyde udrulningen af det nye kommunale sygesikringssystem.

Omvendt har HK Kommunal flere gange opfordret til, at Kombit ikke udruller fejlbehæftede systemer – og her synes Kombit, meget rosværdigt, at have lært af erfaringerne fra KY og KSD-systemerne.

Men nu lover Kombit, at datoen for projekt sygesikring hedder d. 28. november.

En enorm datamængde

Systemet indeholder så vigtige funktioner som at bestille sundhedskort, skifte læge og ændre adresse.

Funktioner, der umiddelbart ikke syner af meget.

Men underneden ligger en enorm mængde data, nemlig data fra alle danskere, ufattelig mange valgmuligheder og sammenhæng til andre systemer, primært regionernes eget sygesikringssystem, Luna.

Mange kombinationer af valg

Dernæst er der en høj grad af kompleksitet.

Der skal fx tages højde for, at en familie flytter og ønsker forskellige læger, hvilket der kan være flere årsager til. Derudover skal systemet kunne håndtere lægevalg i særtilfælde som løsladelse fra fængsel, endt militærtjeneste, åbning af nye lægehuse, lukning af lægehuse med eller uden mulighed for tilgang.

En anden sårbarhed har været konvertering af data, idet data skal flyttes fra et 35 år gammelt system – og der har både kommuner og regioner skulle tjekke om data blev flyttet korrekt samt lave stikprøvekontroller.