Ingen gebyr ved for sen aflevering har givet pote for Glostrup bibliotek. Foto: Mostphotos

Glostrup Bibliotek har det seneste år gennemført et forsøg med gebyrfrit bibliotek.

Sådan at brugerne ikke er blevet opkrævet gebyr ved for sen aflevering.

Biblioteket har dog fortsat sendt varsler om aflevering, og også fortsat sendt hjemkaldelser ved for sen aflevering, og hvis det lånte materiale slet ikke er blevet afleveret eller er blevet beskadiget, har man stadig skulle erstatte det.

Men simpel sløvhed og glemsomhed er ikke blevet straffet med en biblioteksbøde.

Kulturudvalget har nu evalueret forsøget og besluttet at gøre det permanent, for der er mange fordele, kan man konstatere.

Flere lånere og større udlån

Først og fremmest har forsøget givet et øget brug af biblioteket.

Antallet af lånere er steget med 10 procent og udlånstallet er steget med 8 procent, og helt generelt er brugertilfredsheden steget, samtidig med at materialerne stadig afleveres i samme omfang som tidligere.

En stigning, der blandt andet forklares ved, at gebyrer er en barriere for nogle borgere - f.eks. borgere med lav indkomst, hvor udgiften nemt kan blive en barriere i forhold til overhovedet at anvende biblioteket, og for dem, der har råd til at betale, er gebyrerne næppe et incitament.

Dernæst undgår biblioteket også fremadrettet det ret store administrative arbejde, der ligger i opkrævningen af gebyrer, og brugerne slipper for ærgrelsen, når de ikke får afleveret til tiden.