Direktør for Justitia Danmark, Birgitte Arent EirikssonDirektør for Tænketanken Justitia, Birgitte Arent Eiriksson, kalder sagen principiel og en milepæl. Foto: Presse/Justitia.

En 66-årig sygemeldt mand fik ikke svaret i tide på en besked i e-Boks pga. sine manglende digitale kompetencer. Han har nu fået rettens ord for, at han alligevel er berettiget til sygedagpenge for den specifikke periode, selvom han ikke fik udfyldt et skema i e-Boks inden for fristen på otte dage. Det skriver Ritzau.

Borgeren er efterfølgende blevet fritaget for at skulle kommunikere med myndighederne digitalt, men var det altså ikke på daværende tidspunkt.

Det er borgerens fagforening 3F, som har kørt sagens på hans vegne mod Ankestyrelsen. Dommen betyder, at borgeren får udbetalt sygedagpenge for den periode, han ikke nåede at ansøge om.

Principiel sag

Grunden til, at borgeren ikke allerede var fritaget for at kommunikere digitalt med myndighederne, skyldtes, at hans kone normalt hjalp ham med at håndterede eksempelvis beskeder i e-Boks. Men fordi hun var bortrejst, da e-Boks-beskeden skulle besvares, blev tidsfristen overskredet.

Tænketanken Justitia, der var med i sagen som biintervenient, kalder den for principiel.

- Det er ud fra en retssikkerhedsmæssig betragtning en milepæl, at digitalt udsatte borgere, som reelt opfylder betingelserne for fritagelse for digital post og digitale selvbetjeningssystemer, men som alligevel forsøger at begå sig i den digitale offentlige sektor med hjælp fra sit netværk, ikke bliver stillet ringere end borgere, som har opnået fritagelse fra start af, siger Justitia-direktør Birgitte Arent Eiriksson i en pressemeddelelse.