Lægesekretær assisterer sygeplejerske med en kritisk syg patient

Lægesekretær Lenette Lund Ludvigsen (tv.) assisterer sygeplejerske Katja Larsen på akutstuen med en kritisk syg medicinsk patient. Foto: Claus Boesen.

Lægesekretærer har flere år deltaget på holdet ved traumekald på en række sygehuse. Sådan foregår det også i Holbæk. Men her har akutafdelingen nu udvidet lægesekretærernes opgaver.

Ingen ringe på fingrene
På akutafdelingen i Holbæk er lægesekretærer en ligeværdig del af teamet. Også i forhold til smykker. Ligesom sygeplejersker og andre må de kun bære øreringe og halskæde. Fingerringe og armbåndsure er forbudt. Lægesekretærer har samme uniformsetikette som de øvrige medarbejdere.
– Vi er tættere på patienterne end på mange andre afdelinger. Vi kan også i nogle situationer gå lidt til hånde med at for eksempel at holde en arm, hvis et håndled skal sættes på plads, fortæller Lenette Lund Ludvigsen

De medvirker i dag også på akutstuen, når der kommer medicinske patienter og andre patienter, som er kritisk syge. De varetager her og nu og på stedet dokumentationen for akutsygeplejersken. Når hun eller han indgiver for eksempel adrenalin efter en læges ordination, så foregår der samtidig en kommunikation.

– Jeg indgiver nu to ml adrenalin, siger sygeplejersken.

– Du indgiver to ml adrenalin, gentager lægesekretæren og skriver det samtidig i journalen.

Close loop kaldes den kommunikation, som sikrer, at alt dokumenteres korrekt. Sekretæren kigger på uret på stuen og skriver klokkeslæt på notatet. Når patienten måske en halv time senere flyttes til intensiv eller en anden afdeling, er personalet her straks informeret. De ved alt om, hvilke behandlingsmæssige procedurer og observationer sygeplejersken har udført og gjort på akutstuen.

Tidligere skulle akutsygeplejersken selv dokumentere forløbet, når hun var færdig med patienten. Det risikerede at give forsinkelser eller forglemmelser. Især på en travl afdeling, hvor udrykningen fra den næste ambulance måske allerede kan høres.

Aflastet for dokumentation

“Sygeplejefaglig assistancesekretær” kaldes funktionen i Holbæk. Døgnet rundt, hele ugen og året rundt er en af akutafdelingens 22 lægesekretærer klar til at gå på akutstuen sammen med en sygeplejerske. De varetager på skift funktionen. Lægesekretær Lenette Lund Ludvigsen har del taget i at udvikle funktionen. Hun så på mulighederne, allerede da hun for nogle år siden tog sundhedskommunom.

– Sygeplejersken har meget at se til med de kritisk syge patienter. Hun eller han skal måske an lægge PVK eller kateter, patienten skal kobles til overvågning osv. Nu kan sygeplejersken koncentrere sig om at have hånd på patienten, forklarer Lenette Lund Ludvigsen.

Sygeplejersken kan også gå hurtigt videre til den næste patient. De har ikke dokumentationen hængende på sig. De skal kun signere, når de forlader patienten.


Skilte på både vogn og lægesekretær orienterer for eksempel en læge fra en afdeling, som haster ind på akutstuen. Foto: Claus Boesen.

Forbedringsrejse

Lenette Lund Ludvigsen udviklede den nye arbejdsgang sammen med sygeplejerske og souschef Katja Larsen. De foretog en række forberedelser. Afdelingen ville ikke bare hoppe ud i omlægningen.

– Det har også været vigtigt, at patientsikkerheden skulle styrkes. Samtidig skulle det være nemt for andre af delinger at se notaterne, uanset hvem der havde skrevet dem, forklarer Katja Larsen. Lægesekretærerne fik uddannelse i blandt andet registrering på stuen, og det skete i tre bølger. Ledelsen var opsat på, at ingen skulle føle sig utryg.

– Nu evaluerer vi løbende funktionen. For eksempel har det vist sig, at lægesekretærerne også skal kunne tage isolationstøj på og af på den korrekte måde. Det har en hygiejnesygeplejerske undervist i.

Alle er med

Ledende lægesekretær Gyrithe Gandløse siger, at nogle synes, at det var en lidt større mundfuld, men alle gik positivt til opgaven og tog imod det omfattende oplæringsprogram med åbent sind.

– Det blev meldt ud, at det er en skal-opgave. Det ville blive for kompliceret i en vagtplan, hvis nogle ikke kunne varetage assistanceopgaven. Vi skulle løse det i fællesskab fortæller Gyrithe Gandløse.

Ingen har forladt afdelingen undervejs. Det er lykkedes.

– Det spiller nok ind, at ansatte på en akutafdeling tit er personer, som kan lide, at der sker noget. De kan bevæge sig ud af deres komfortzone. Og arbejdsglæden vokser med nye kompetencer. 

Flere ansatte 

Medarbejderne har ikke bare skullet påtage sig den nye opgave oven i alt andet. I forbindelse med omlægninger på hospitalet har akutafdelingen udvidet fra 17 til 22 lægesekretærer.

– Vi har også kunnet skaffe flere uddannede ansatte, selv om der er mangel på lægesekretærer. Vi har hentet både fra vores nærområde og fra hovedstaden, fortæller Gyrithe Gandløse.

– Vi har i opslagene fortalt om den nye opgave. Flere ansøgere sagde, det lød spændende. Vi har også ry for, at der er en god stemning på afdelingen. Lægesekretærerne er en del af teamet, og det frister.

Tættere tværfagligt

Lenette Lund Ludvigsen oplever, at den sygeplejefaglige assistance har givet afdelingen et tværfagligt løft. Kolleger har i endnu højere grad fået øje på, hvad hinanden laver. Mange er optaget af, hvordan resurserne kan udnyttes bedre.

– Når der meldes om ankomst af en akut syg patient, spørger sygeplejerskerne tit, om “går der en lægesekretær med?” Nogle gange kan der komme to patienter på samme tid. Så er det kun den ene sygeplejerske, der får assistance. De andre lægesekretærer passer andre opgaver, som de ikke kan forlade.

Med skilt på

Patienterne forholder sig sjældent til, at der står en lægesekretær på stuen. Det er de tit for syge til. Men lægesekretæren bærer et skilt med sit fags navn.

– Det er mest af hensyn til, hvis der kommer for eksempel en læge ind fra en anden afdeling. Så behøver han eller hun ikke spørge.

Fremtiden

– Vi mangler, at sekretæren ukompliceret kan registrere medicinen i Sundhedsplatformen.
I dag må hun notere tidstro på et medbragt medicinark, og sygeplejersken indskriver så i Sundhedsplatformen. Det skyldes, at sekretæradgangen er skrivebeskyttet i forhold til medicinregistrering.

– Derfor har vi indsendt et ønske til Sundhedsplatformen, så vi kan få implementeret muligheden for, at sekretæren kan lave al dokumentation for sygeplejersken på akutstuen. Det vil yderligere højne patientsikkerheden og kvaliteten i den nye arbejdsgang.

Ny slags sygeplejesekretær

Engang fandtes der mange "sygeplejesekretærer" på danske hospitaler. Det var ofte ansatte uden en uddannelse eller med en kontoruddannelse.
Men der fandtes også uddannede lægesekretærer, som havde en stilling som “sygeplejesekretær”. Stillingerne var ofte med afgrænsede opgaver og ikke altid bare som støtte for sygeplejersker.
I dag eksisterer der stadig stillinger som “sygeplejesekretær”. Der søges også af og til efter dem. Men den sygeplejefaglige assistancesekretær i Holbæk er en helt anden funktion.