Borgerservice er det offentliges, især kommunens, nydelige ansigt i mødet med borgeren – og sådan skal det blive ved med at være.

Det slår KL fast i et udspil om fremtidens borgerservice, kaldet ”Borgerservice – en tryg og nem indgang til den offentlige sektor”.

I udspillet lancerer KL 5 pejlemærker, der skal gælde for fremtidens borgerservice

1: Borgerservice er det menneskelige ansigt i den digitale offentlige sektor

Den kommunale Borgerservice skal være ambassadør for hele det offentlig Danmark. Ambitionen er, at ingen borgere skal gå fra Borgerservice uden at have fået hjælp. Hvis en borgers henvendelse ikke falder ind under Borgerservices opgaver, er det medarbejderens ansvar at vejlede borgeren til rette sted.

Opgaverne kan også ud på at vejlede andre forvaltninger om digital kontakt til borgere eller klare opgaver for andre myndigheder.

2: Borgerservice skal tilbyde sin services digitalt, når det giver værdi for borgeren

Kommunerne skal gøre endnu flere services digitale, men skal samtidig sikre analoge alternativer.

Øget brug af skærmbesøg vil i flere sammenhænge i Borgerservice forudsætte et ændret lovgrundlag, da der er fremmødekrav på en del af de services, borgerservice tilbyder.

3. Borgerservice understøtter borgernes selvstændighed i det digitaliserede velfærdssamfundet

Borgerservice skal understøtte pårørende, fagprofessionelle, støttepersoner og kolleger i andre forvaltninger i at hjælpe borgere med de digitale offentlige løsninger.

Folketinget skal sørge for lovgrundlag, der skaber mulighed for, at pårørende og professionelle støttepersoner kan hjælpe borgere på vej i digitale tilbud. På den måde sikres det, at retssikkerheden ikke udfordres af den digitale udvikling. • En fællesoffentlig fuldmagtsløsning bør sikre, at en digital fuldmagt kan bruges på tværs af hele den offentlige sektor – ikke kun til det digitale.

Et ønske fra kommunerne er bl.a. en fuldmagtsløsning, som har sammenhæng til fremtidsfuldmagter og værgemål.

4. Borgerservice sikrer den rette service i tæt samarbejde med andre

Borgerservice skal i endnu højere grad samarbejde med andre instanser, foreninger og relevante partnere. Det kan være folkeoplysning, boligselskaber, rejsekortet, uddannelsesinstitutioner, psykiatrien osv

5. Borgerservice kan bidrage ved aktuelle hændelser i samfundet

I forbindelse med krisesituationer er borgerservice et naturligt omdrejningspunkt, som fx under Corona, stormflod, ukrainekrigen mv.