De unge bøvler med de digitale selvbetjeningsløsninger i det offentlige. Foto: Mostphotos

Hver fjerde ung mellem 15 og 24 år har inden for det seneste år haft brug for hjælp til en digital selvbetjeningsløsning eller digital post.

Det viser tal i et storttema, hvor 3F går i dybden med problematikken

Men ser man på tallene for de helt unge mellem 15-18 år, som jo er digitalt myndig og skal kunne begå sig i e-Boks, sundhed.dk mv, svarer hver 3., at de har haft brug for hjælp.

Læsevanskeligheder og ukendt verden

Tallene slår derfor endnu en gang fast, at digitalisering er en hård opgave for de unge.

Man skal helt op til +75-årige for at finde tilsvarende procenter – og da kun 27 procent.

De eksperter, som 3F har snakket med, peger på flere forhold, som giver de helt unge problemer.

  1. En del unge har store læsevanskeligheder og har problemer med at læse tekst på skærm eller i beskederne.
  2. Hele den offentlige verden og forvaltning er et ukendt univers og virker fremmed. Derfor tjekkes e-boks mv ikke altid.
  3. Der er problemer med at forstå sammenhænge, begreber, forvaltningstekniske udtryk mv
  4. Brugerflader og brugervenlighed er meget forskellige fra de spil, platforme mv, som unge typisk bruger
  5. Borger.dk mfl er ikke intuitive og er svære at navigere rundt på.