Af Tina Bjerre Tørring, formand HK Privat Østjylland

Tina Bjerre Tørring

Tina Bjerre Tørring, formand for HK Privat Østjylland opfordrer alle til at tale om løn for at opnå ligeløn på arbejdsmarkedet.

Foto: Brian Rasmussen

 

Men hvorfor vokser løngabet fortsat? Hvorfor er det stadig mændene, der hiver de højeste lønninger hjem?

Kvinder har en højere uddannelse end mænd

Før undskyldte man løngabet med, at mænd fik mere i løn pga. deres højere uddannelsesniveau. Den undskyldning kan man ikke bruge længere, da det i dag er kvinder, der har højere uddannelsesniveau end mænd. I 2022 sagde tallene, at 75 % af alle mænd imellem 30 og 64 år havde en erhvervskompetencegivende uddannelse. Blandt kvinderne var det 80 %.

Kvinder vælger andre brancher end mænd

Der er flere kvinder end mænd, som er ansat i brancher, hvor lønnen ikke er så høj. Fx i det offentlige. I det private viser tallene også, at lønnen er lavere i brancher, hvor der er ansat flest kvinder.

Kvinder prioriterer børn og familie

Det er fortsat kvinden, der oftest vælger at gå på deltid for at få familielivet til at hænge sammen. I 2021 var det 33 % af de kvindelige lønmodtagere, der valgte at gå på deltid mod kun 15% af mændene. Det er også fortsat kvinden, som oftest tager barnets første sygedag. Ligesom kvinder har den længste barselsorlov.

Kvinder har altså udover sit del- eller fuldtidsjob også meget af det usynlige og ubetalte arbejde. Derfor har mænd i gennemsnit længere erhvervserfaring end kvinder, og dermed mere tid til at avancere og få del i lønsummen.

Men hvordan får vi så styr på det løngab og sikrer, at det begynder at falde? Dér tror jeg, at vi skal kigge på flere faktorer.

Overenskomster skal gælde for alle

HK Privat har rigtig mange kvindelige medlemmer. Mange er ansat i kontorjobs på virksomheder uden overenskomst, fordi HK stadig er underlagt en 50 %-regel fra 1940'erne, der siger, at 50 % af de ansatte skal være medlem af HK, før man kan få en overenskomst og derved få forbedrede løn- og pensionsforhold og ret til løn under barsel. Og på samme virksomhed kan der være ansatte i produktionen, som fx hører under 3F, der ikke skal opfylde en 50 %-regel, og som derfor er dækket af en overenskomst og har bedre vilkår.

Med mange kvindelige medlemmer, så er en 50%- regel med til at gøre løngabet større. Det er diskriminerende, og tiden er kommet til, at den regel enten skal fjernes eller i hvert fald reduceres i procent, så flere er dækket, hvis der er en overenskomst på arbejdspladsen.

Farvel til det kønsopdelte arbejdsmarked

Den nyeste barselsaftale giver en mere ligelig fordeling af barsel og er et kæmpe skridt mod mere ligestilling. Den sikrer, at kvinder får en bedre mulighed for at vende tilbage til jobbet og giver mænd en unik mulighed for at tage del i barsel, barnets første sygedag og meget andet.

Det kan rykke ved kønsrollerne på arbejdsmarkedet og fremme en kultur, hvor det både er acceptabelt og forventeligt, at mænd også tager del i barnets første sygedag og andre omsorgsopgaver. Det er der behov for, hvis vi skal have mere ligestilling og mere ligeløn.

Åbenhed om løn

Vi skal blive bedre til at tale om løn. Løn skal ikke holdes hemmeligt, for den eneste der tjener noget på dét, er arbejdsgiverne. At tale om løn kan derimod give dig en bedre forståelse af, hvad dit arbejde er værd, og det kan fremme ligestilling på arbejdspladsen, da lønåbenhed gør det sværere for arbejdsgiver at betale visse medarbejdere mindre pga. køn, race, alder eller andre ikke-arbejdsrelaterede faktorer.

En model til at sikre ligeløn kunne være en ligeløns-certificering og indrapportering af lønnen. Det gør man på Island. Her skal alle virksomheder med mere end 25 ansatte kunne dokumentere, at man betaler mænd og kvinder lige meget for jobs af samme værdi. Lige løn for lige arbejde.

Kvinder eller kaos?

Uden kvinder ville der opstå kaos. Samfundet ville bryde sammen. Derfor går alle kvinder naturligvis ikke hjem 14. november og holder ferie resten af året. Vi arbejder videre, både med det betalte og med det ubetalte arbejde. Jeg håber dog, at vi sammen kan vende udviklingen, så vi får et mere fair arbejdsmarked, hvor kvinder også får del i lønsummen, og hvor løngabet imellem mænd og kvinder bliver lukket. Så tal med dine kollegaer om løn. I dag.