Der er travlt i akutafdelingens sekretariat på Slagelse Sygehus denne fredag eftermiddag. Der er kommet fire svært tilskadekomne patienter ind, så flere af sekretærerne er ved at bistå læger og sygeplejersker med at føre journal.

Imens står akutsekretæren Lene Thorsen og tager imod patienter og pårørende, der ankommer i venteværelset. En mor spørger utålmodigt til ventetiden for datterens behandling, en anden skal aflevere et par krykker.

Hvis man ikke ved det, er det ikke til at se, at Lene Thorsen først er startet som sekretær på afdelingen for to måneder siden - og inden da aldrig har arbejdet på et sygehus før.

Billede af Lene foran lugen på akutafdelingen

Lene Thorsen blev opmærksom på akutafdelingen via LinkedIn, hvor de reklamerede med 'Åbent Sekretariat'. Nu er hun ansat og i gang med at blive oplært i akutafdelingens funktioner. 

Svært at rekruttere lægesekretærer

Det har i mange år været svært for akutafdelingen at rekruttere lægesekretærer. Derfor besluttede den ledende lægesekretær, Dorthe Kristensen Westergaard, at de skulle afprøve noget nyt.

- Der uddannes ikke flere lægesekretærer, og SAK’erne skal også læres op, når de bliver ansat, da de ikke har så meget praktik på et sygehus. Derfor blev vi nødt til at gøre noget nyt for at løse vores rekrutteringsudfordringer. Vi havde et behov for at uddanne vores egne akutsekretærer – og derfor har vi udviklet en ny uddannelsesstrategi, siger Dorthe Kristensen Westergaard.

Hun understreger, at den nye strategi ikke er et fravalg af lægesekretærer, for der kommer simpelthen ikke så mange ansøgninger fra dem.

Åbent sekretariat

Strategien går på to ben. Rekruttering og grundig oplæring.

For at rekruttere flere og udbrede kendskabet har afdelingen afholdt åbent sekretariat, hvor interesserede kunne komme og høre mere om arbejdet. Man skulle ikke tilmelde sig, men blot møde op – og det gjorde Lene Thorsen.

- Jeg var på udkig efter noget helt andet end det, som jeg har arbejdet med før, fortæller Lene Thorsen. Hun har en kandidat i kommunikation og sprog og har tidligere beskæftiget sig som sekretær og kommunikationsmedarbejder i det private erhvervsliv.

- For mig var det godt lige at kunne mærke atmosfæren og blive vist rundt. Det var ret fedt. Jeg kunne spørge ind til forskellige ting – også arbejdstider og vagter – det er noget helt andet, end jeg er vant til. Det var også vigtigt for mig, at der er en så grundig oplæring, siger Lene Thorsen og henviser til kompetencekortene, som er en del af uddannelsesstrategien.

Da hun havde været til åbent sekretariat, søgte hun stillingen og fik den. Hun er nu en af fem sekretærer på afdelingen med en anden uddannelsesbaggrund end lægesekretær.

Fem kompetencekort

Uddannelsesstrategien indeholder fem kompetencekort, som dækker de fem funktioner der er i akutafdelingens sekretariat. Her indgår der både selvstudier, undervisning og sidemandsoplæring. I arbejdet med strategien har de også gennemgået og opdateret alle vejledninger, så alle får en ensartet introduktion.

Når en ny akutsekretær ansættes, starter vedkommende med at blive oplært i ’kompetencekort 1’.  Her bliver man for eksempel oplært i at tage imod patienter, pårørende og andre, når de møder op på akutafdelingen. Når man har været igennem det første kompetencekort, så går man videre til det næste.

Billede af Dorthe Kristensen Westergaard

Som en del af strategien har medarbejderne lavet skyer med positive ting ved at være ansat på akutafdelingen. Dorthe Kristensen Westergaard har hængt skyerne op på kontorgangen. Fleksibilitet og gode kollegaer går igen. 


Som en del af strategien har medarbejderne lavet skyer med positive ting ved at være ansat på akutafdelingen. Dorthe Kristensen Westergaard har hængt skyerne op på kontorgangen. Fleksibilitet og gode kollegaer går igen.

- Man får ikke lov til at have en selvstændig funktion, uden at have gennemgået de her kompetencekort. Det giver en tryghed både for den enkelte og for kollegaerne, at de ved, at der har været en grundig oplæring, siger Dorthe Kristensen Westergaard.

På ’kompetencekort 1’ er en af opgaverne for eksempel at håndtere 10 forskellige typer af patienter. Når oplæringen vurderes færdig skal sekretæren igennem en praksisvurdering.

- Kompetencekortene bliver bedre og bedre, jo mere vi afprøver det. Det er heller ikke alle, som skal kunne alt på samme tid. For eksempel er telefonvisiteringer fra praktiserende læger, Falck og andre sygehuse en kompleks opgave, som det ikke er alle, der skal kunne inden for et år, siger Dorthe Kristensen Westergaard.

Tæt på patienten

Det åbne sekretariat har været en succes, for alle de administrative stillinger på afdelingen er nu besat.

- Vi er meget begejstrede for vores åbne sekretariat, og vi skal helt klart lave en omgang mere – også selvom vi ikke har ledige stillinger lige nu, men for hele tiden at skabe interesse for afdelingen. Det er et langstrakt og vedvarende arbejde, siger Dorthe Kristensen Westergaard.

Hun håber, at flere vil få øjnene op for, hvor spændende akutafdelingen er og hvilke muligheder arbejdet giver – ligesom Lene Thorsen.

- Jeg kan godt lide variationen og det at være helt tæt på patienten. Det savnede jeg i mit tidligere job. Det er interessant for mig at møde mennesker og yde en god service i en ofte utryg situation. Samtidig er det fedt at være en del af et hus, som løber rundt hele tiden. Det giver også en anden fleksibilitet i privatlivet at indgå i et vagtrul, siger Lene Thorsen.

Boble med arbejdsglædecitat

Der er ikke to arbejdsdage. som er ens på en akutafdeling.