Oplæg om fornyelsen af overenskomsten med PLA

I det tidlige forår skal lægesekretærerne hos de privatpraktiserende læger have fornyet deres overenskomst. Derfor stod Charlotte Meyer, faglig sekretær i HK Privat, parat til at gennemgå, hvad der kommer til at ske hvornår.

Særlig to ting bliver anderledes denne gang. Nemlig hvilken økonomisk ramme, der skal forhandles ud fra. Og så skal FOA også deltage i forhandlingerne, da overenskomsten også kommer til at gælde for de cirka 500 sosu-assistenter og- hjælpere, som er ansat i private lægepraksisser.

Den offentlige ramme

Traditionelt har overenskomsten ligget i slipstrømmen af de offentlige overenskomstforhandlinger, og det har betydet, at lægesekretærerne stort set har forhandlet ud fra den samme økonomiske ramme, som deres kolleger på sygehusene.

Men ved overenskomstfornyelsen i 2021 mente PLA (Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening), at den økonomiske ramme skulle nedreguleres, fordi reguleringsordningen, en særlig mekanisme, som sikrer, at lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked følger udviklingen på det private arbejdsmarked, var negativ. Det betød, at de offentlig ansatte skulle forhandle ud fra en lavere økonomisk ramme end først forventet.

- Det mente vi ikke var fair, da vi ikke i HK Privat, har indflydelse på resultatet i de offentlige forhandlinger og da vi jo er privatansatte, foreslog vi, at vi selv aftalte parterne imellem og uden reguleringsordning, forklarede Charlotte Meyer.

Uenigheden med PLA betød, at lægesekretærerne først fik en ny overenskomst i februar 2022 efter næsten et års forhandlinger.

- Vi stod fast, og så må vi se, hvilken ramme vi kommer til at forhandle ud fra, tilføjede hun.

Forhandling med FOA

Nyheden om, at HK Privat fremover skal forhandle sammen med FOA blev ikke modtaget lige godt ved alle borde. En udtrykte bekymring over, at lægesekretærernes lønninger kan komme under pres.

- Jeg ved godt, at det bliver nyt for os alle, at vi nu bliver to lønmodtagerorganisationer, som skal forhandle overenskomsten. Men i dag er virkeligheden, at der ikke alene er ansat lægesekretærer i praksisserne. Og det er bedre at stå sammen og sikrer fair løn- og ansættelsesvilkår uanset uddannelsesbaggrund, forklarede Charlotte Meyer.

Indsamlingen af krav og ønsker til overenskomstfornyelsen er så småt i gang. Ved den netop afholdte fagmesse ”Lægedage” blev der indsamlet krav, og på sundhedskonferencen kunne deltagerne komme med deres ønsker.

Men indsamlingen af krav går for alvor i gang i januar 2024, når HK Privat sender digitale postkort ud til alle de medlemmer, der er omfattet af overenskomsten med PLA. Og går forhandlingerne glattere denne gang, forventer man, at der er et resultat klar inden udgangen af maj måned.