Lene Rasmussen

Lene Rasmussen.

 

- Jeg bliver 65 år til april, og det er baggrunden for, at jeg har valgt at sige stop, fortæller Lene Rasmussen, da hun en formiddag tager imod i et mødelokale på Viborg Rådhus.

 

Her har Lene Rasmussen haft sin daglige gang siden kommunalreformen i 2007, hvor hun kom til Borgerservice fra den daværende Tjele Kommune.

 

Foruden arbejdet i Borgerservice er Lene giftefoged, en funktion hun deler med flere kolleger. Hun har svært ved at sætte et nøjagtigt tal på men fortæller, at hun foretager over 50 vielser om året.

 

Men det, kollegerne bedst kender Lene som, er en særdeles aktiv fællestillidsrepræsentant.

 

Lene Rasmussen er FTR for over 600 kolleger på HK’s overenskomst. Og posten som TR og siden FTR blev hendes vej ind i HK som fagligt aktiv.

 

I faderens fodspor

Lene Rasmussens far var lærer og tillidsrepræsentant. Han måtte opereres i maven flere gange, og Lene indså tidligt, at faderens fagforeningsmedlemskab betød meget, da han blev ramt af sygdom.

 

Da Lene blev uddannet kontorassistent hos Tjele Kommune, var det derfor naturligt for hende at gå i faderens fodspor og blive tillidsrepræsentant, selv om måden, hun i 1984 blev valgt på, var lidt tilfældig.

 

- Jeg var til generalforsamling i HK-Klubben i Tjele Kommune, hvor den daværende TR uden varsel pludselig meddelte, at han ønskede at stoppe. Så jeg og en kollega blev spurgt, om vi ville stille op og blev valgt, men posterne som henholdsvis TR og TR-suppleant måtte vi selv fordele.

 

- Så jeg blev TR og kollegaen TR-suppleant, og det første, jeg gjorde som TR, var at få rettet op på valgproceduren, så tillidsrepræsentanten skulle vælges direkte på generalforsamlingen, beretter hun med et smil.

 

Fagligt aktiv i 37 år

I 1986 blev Lene Rasmussen valgt ind i kommunal sektor i HK Viborg. Først som ordinært medlem, siden som både næstformand og formand.

 

I 1991 valgte hun at holde en pause, mens hun uddannede sig til skatterevisor. Men hun vendte tilbage til bestyrelsesarbejdet i 1995, fordi hun savnede den viden, bestyrelsesarbejdet gav om samfundsforhold generelt og fagforeningsforhold i særdeleshed.

 

I 2004 blev hun valgt som formand for den kommunale sektor, da HK Viborg fusionerede med HK Skive-Nykøbing Mors. Og da HK MidtVest blev dannet i 2008, blev hun næstformand for HK Kommunal MidtVest og også medlem af afdelingsbestyrelsen.

 

Lene Rasmussen har også siddet i den landsdækkende sektorbestyrelse for HK Kommunal siden 2002. Hun er pt. udpeget til FH Viborg og har været med til at arrangere 1. maj i Viborg i en årrække. I øjeblikket er hun også medlem af uddannelsesinstitutionen Mercantecs bestyrelse.

 

Forskel som drivkraft

- Jeg har det godt med at kunne gøre en forskel. Det er det, der gennem årene har drevet mig. At kunne være medvirkende til at forbedre HK’ernes forhold på arbejdsmarkedet. HK’erne er de nødvendige hænder og ikke de kolde hænder, som mange har kaldt os.

 

- Som FTR har jeg altid haft et godt samarbejde med ledelsen. Det kan godt være, at jeg ikke altid får ret, når jeg kommer med input, men dialogen giver som regel et godt afsæt, når det handler om at gøre nogle ting bedre for kollegerne. Og jeg fortsætter som FTR i hvert fald valgperioden ud til sommeren 2025, fortæller hun.

 

Selv om Lene Rasmussen stopper som næstformand for HK Kommunal MidtVest, skal hun også være med til at arrangere 1. maj i Viborg i 2024, og indtil videre bliver hun også siddende i bestyrelsen for Mercantec.

 

Ekstra tid

Den ekstra tid, Lene Rasmussen får til rådighed, når hun stopper som fagligt aktiv i HK Kommunal MidtVest, skal blandt andet bruges til at læse bøger, og så er hun sammen med en veninde ivrig teatergænger.

 

Hun har abonnement til Viborg Teater, hvor hun ser fem forestillinger per sæson.

 

Endelig skal der bruges mere tid på at strikke og hækle i hjemmet i Hammershøj uden for Viborg.

 

- Jeg nørkler for Røde Kors. Det er sokker og strømper og firkanter til tæpper, men måske vil jeg også kaste mig ud i en trøje eller to, siger Lene, der ofte har haft strikketøjet med til møder i HK-regi.

 

Stil op som kandidat

Ønsker du at stille op til posten som næstformand for HK Kommunal MidtVest?
Det er muligt at stille op helt frem til generalforsamlingen, som bliver holdt tirsdag 12. marts 2024 kl. 17.30 i Teatersalen i Skive.
Artiklen er opdateret 21. november 2023

Din stemme bliver hørt

Vi er med til at påvirke den politiske dagsorden – og husk det er din sag, vi taler. Vi har tæt kontakt med politikere både lokalt og på landsplan. Hvad end det handler om uddannelsesmuligheder eller pensionsalder, om børnepasning eller offentlig transport, så sikrer vi, at politikerne får viden om, hvordan vores medlemmer bliver påvirket af konkrete politiske forslag. Vi arbejder hver dag for at give dig de bedste muligheder i dit arbejdsliv.