Det lyder næsten som magi, men det virker: På arbejdspladser med en åben løndialog er lønnen generelt bedre end på arbejdspladser, hvor medarbejderne hemmeligholder deres løn. Åbenhed har mange fordele. For eksempel kan åbenhed om løn inspirere kollegerne indbyrdes til at se, hvad der kan skabe lønudvikling.

Hertil kommer, at åbenhed kan forebygge usaglige lønforskelle mellem kvinder og mænd – og skæv honorering af arbejdsopgaver.

Endelig medvirker åbenhed faktisk også til et bedre arbejdsmiljø. Det skader nemlig arbejdsmiljøet, når medarbejderne bruger ressourcer på både at hemmeligholde deres egen løn – og samtidig lade fantasien gætte løs på, hvad kollegerne får for deres arbejde. Værdier som retfærdighed og tillid er ifølge forskning afgørende for et godt arbejdsmiljø – og tillid trives bedst med åben dialog også om vigtige emner som løn og opgaver.

Lønforskelle - forskellige medarbejdere står på stabler af mønter af uens højde
Åbenhed om løn gavner alles lønudvikling og arbejdsmiljøet. 

Åbenheden bør omfatte alle løndelene. På mange arbejdspladser får medarbejderne deres løn delt op i både en basisløn og forskellige tillæg, som ydes for særlige funktioner, kvalifikationer, særlige indsatser, arbejdstider og ulemper m.v. Det er vigtigt, at alle disse løndele - og deres specifikke begrundelser - kommer åbent frem i lyset. 

 

Medarbejdere har ret til løn-dialog

Mange medarbejdere oplever imidlertid, at de får mundkurv på. Enten fordi arbejdsgiveren vil undgå at medarbejderne taler om løn indbyrdes – og sammenligner løn for arbejdsopgaver m.v. Eller fordi nogle kolleger fastholder en kultur om, at løn er en ”privat” sag. Men heldigvis er lovene meget klare på dette punkt: Medarbejdere har ret til at fortælle om deres løn og tale sammen om både tallene på lønsedlen og de funktioner og kvalifikationer, som udløser lønnen. 

Derfor skal budskabet fra vores side være: Et løft af lønnen starter med, at I som kolleger tager en åben dialog om, hvordan jeres løn er sammensat, og hvad I får for hvilke opgaver. Med afsæt i denne viden kan I sammen – og med støtte fra jeres tillidsrepræsentanter og fagforeninger - lægge en plan for at udvikle jeres løn ved at samarbejde. Lønudvikling kan nemlig presses nedad med tavshed og tales opad i fælles dialog. Til slut vil vi blot ønske alle medarbejderne en god løndialog ude på de nordjyske arbejdspladser.